Ministerieel Besluit van 12 november 2014
gepubliceerd op 27 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV"

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015263
pub.
27/11/2014
prom.
12/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV"


De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 3 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Duitse ver sluiten tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO" sluiten tot afzetting, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV", Besluit :

Artikel 1.De heer Guy Beringhs wordt ontheven uit zijn functie als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO".

Art. 2.Mevr. Delphine Houba wordt ontheven uit haar functie als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO".

Art. 3.De heer Peter Moors wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO".

Art. 4.De heer Mark Van De Vreken wordt benoemd als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris.

Art. 5.§ 1. De jaarlijkse vergoeding van de Regeringscommissaris bedraagt 2.500 euro. Deze vergoeding wordt driemaandelijks na vervallen termijn betaald op basis van een vierde van het jaarlijks bedrag.

De Regeringscommissaris ontvangt ook een zitpenning van 500 euro per zitting van de raad van bestuur. § 2. De plaatsvervanger van de Regeringscommissaris ontvangt een zitpenning van 500 euro per zitting van de raad van bestuur waarin hij de Regeringscommissaris vervangt.

Art. 6.De in artikel 5 van dit besluit bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01.

In het kalenderjaar van het begin en het einde van het mandaat, wordt de in artikel 5, § 1, eerste lid, van dit besluit bedoelde vergoeding proportioneel aangepast aan het aantal maanden van uitoefening van het mandaat van Regeringscommissaris.

Art. 7.Het ministerieel besluit van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO" sluiten tot afzetting, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 15 november 2014.

Brussel, 12 november 2014.

A. DE CROO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^