Ministerieel Besluit van 12 oktober 2010
gepubliceerd op 26 oktober 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003587
pub.
26/10/2010
prom.
12/10/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2010. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 95, § 1, opgeheven bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003 en hersteld bij de wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diver sluiten, Besluit :

Artikel 1.De heer Marc Monbaliu, Administrateur-generaal van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, wordt aangesteld als lid van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop artikel 22 van de wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diver sluiten tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen in werking treedt. Het wordt opgeheven de dag waarop dit artikel 22 wordt opgeheven.

Brussel, 12 oktober 2010.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^