Ministerieel Besluit van 12 oktober 2012
gepubliceerd op 12 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepal

bron
vlaamse overheid
numac
2012036156
pub.
12/11/2012
prom.
12/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


12 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, van het ministerieel besluit van 8 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevol sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005, van het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingm sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009 en van het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009 en 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005;

Gelet op het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005;

Gelet op het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009;

Gelet op het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevol sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingm sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011;

Gelet op het gunstige advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 1 oktober 2012, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 mei 2009 en 17 oktober 2011, wordt het woord « twintig » vervangen door het woord « vierentwintig ».

Art. 2.In hoofdstuk 2, afdeling 2 van hetzelfde ministerieel besluit, wordt het opschrift van onderafdeling 1 opgeheven.

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde ministerieel besluit, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 6 mei 2009 en 17 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.§ 1. Om een financieringsovereenkomst of andere verrichting onder toepassing van de waarborg te brengen, vermeld in artikel 7, eerste lid en artikel 7/1, eerste lid, 1° en 3°, van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, maakt de waarborghouder gebruik van het formulier B, waarvan de inhoud is vastgesteld in bijlage II. Om de financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen onder toepassing van de waarborg te brengen, vermeld in artikel 7/1, eerste lid, 2°, 4° en 5°, van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, maakt de waarborghouder gebruik van het gewijzigde delgingsprogramma, waarvan de inhoud is vastgesteld in bijlage IV. Het formulier B of het gewijzigde delgingsprogramma worden ter beschikking gesteld door Waarborgbeheer nv, die het van een gepaste vormgeving moet voorzien. § 2. Het formulier B of het gewijzigde delgingsprogramma moeten volledig en correct ingevuld aangetekend of elektronisch met een digitaal certificaat naar Waarborgbeheer nv worden gestuurd. De bijlagen die eventueel bij het formulier B of het gewijzigde delgingsprogramma moeten worden gevoegd, moeten samen met het formulier B of het gewijzigde delgingsprogramma naar Waarborgbeheer nv worden gestuurd. De bijlagen kunnen desgewenst aangetekend worden verstuurd.

Waarborgbeheer nv kan de indieningswijze nader regelen en gemotiveerde afwijkingen toestaan van de gestelde regels voor de wijze van indiening van het formulier of het gewijzigde delgingsprogramma en de bijlagen. ».

Art. 4.Aan hetzelfde ministerieel besluit wordt een bijlage IV toegevoegd, dat luidt als volgt : « Bijlage IV Het gewijzigde delgingsschema moet minimaal volgende gegevens bevatten : 1° Het verbintenisnummer dat toegekend werd door Waarborgbeheer nv aan deze verbintenis, zoals meegedeeld aan de waarborghouder;2° Het totale bedrag in hoofdsom van de verbintenis (= het totaal af te lossen kapitaal);3° Aantal delgingen;4° Begindatum van de delgingen (= begindatum waarop de onderneming start met het aflossen van kapitaal);5° Per delging, het afgeloste bedrag in kapitaal.». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 8 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevol sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005

Art. 5.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het ministerieel besluit van 8 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevol sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingm sluiten, wordt het woord « twintig » vervangen door het woord « vierentwintig ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingm sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009

Art. 6.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingm sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205677 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepa sluiten, wordt het woord « twintig » vervangen door het woord « vierentwintig ».

Art. 7.Artikel 8 van hetzelfde ministerieel besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205677 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepa sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.§ 1. Om een leasingovereenkomst of andere verrichting onder toepassing van de waarborg te brengen, vermeld in artikel 7, eerste lid en artikel 7/1, eerste lid, 1°, van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009, maakt de waarborghouder gebruik van het formulier B voor de leasingmaatschappijen, waarvan de inhoud is vastgesteld in bijlage II. Om de leasingovereenkomsten of andere verrichtingen, vermeld in artikel 7/1, eerste lid, 2°, van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009 onder toepassing van de waarborg te brengen, maakt de waarborghouder gebruik van het gewijzigde delgingsprogramma, waarvan de inhoud is vastgesteld in bijlage IV. Het formulier B voor de leasingmaatschappijen of het gewijzigde delgingsprogramma worden ter beschikking gesteld door Waarborgbeheer nv, die het van een gepaste vormgeving moet voorzien. § 2. Het formulier B voor de leasingmaatschappijen of het gewijzigde delgingsprogramma moeten volledig en correct ingevuld aangetekend of elektronisch met een digitaal certificaat naar Waarborgbeheer nv worden gestuurd. De bijlagen die eventueel bij het formulier B voor de leasingmaatschappijen of het gewijzigde delgingsprogramma moeten worden gevoegd, moeten samen met het formulier B voor de leasingmaatschappijen of het gewijzigde delgingsprogramma naar Waarborgbeheer nv worden gestuurd. De bijlagen kunnen desgewenst aangetekend worden verstuurd.

Waarborgbeheer nv kan de indieningswijze nader regelen en gemotiveerde afwijkingen toestaan van de gestelde regels voor de wijze van indiening van het formulier of het gewijzigde delgingsprogramma en de bijlagen. ».

Art. 8.Aan hetzelfde ministerieel besluit wordt een bijlage IV toegevoegd, dat luidt als volgt : « Bijlage IV Het gewijzigde delgingsschema moet minimaal volgende gegevens bevatten : 1° Het verbintenisnummer dat toegekend werd door Waarborgbeheer nv aan deze verbintenis, zoals meegedeeld aan de waarborghouder;2° Het totale bedrag in hoofdsom van de verbintenis (= het totaal af te lossen kapitaal);3° Aantal delgingen;4° Begindatum van de delgingen (= begindatum waarop de onderneming start met het aflossen van kapitaal);5° Per delging, het afgeloste bedrag in kapitaal.». HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen vanhet ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011

Art. 9.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, wordt het woord « twintig » vervangen door het woord « vierentwintig ».

Brussel, 12 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^