Ministerieel Besluit van 13 april 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011202
pub.
20/05/2005
prom.
13/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende instelling van een bijzondere commissie genaamd « Indexcommissie » en houdende afschaffing van de « Commissie der indexcijfers van de kleinhandelsprijzen en de levensduurte », laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1997;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd door de wet van 27 juli 1997, inzonderheid op artikel 2;

Besluit :

Artikel 1.Wordt voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Indexcommissie benoemd : - de heer Denayer, L., secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.Worden voor een termijn van zes jaar tot leden van de Indexcommissie benoemd : a) als wetenschappelijke persoonlijkheden, bijzonder bevoegd inzake indexcijfers : - de heer Dhaene, G., professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - Mevr. Comble, K., professeur aan de « Université de Mons »; - Mevr. Dehon, C., professor aan de « UniversitélLibre de Bruxelles »; - Mevr. Jelovac, I., professor aan de « Université de Liège »; - de heer Omey, E., professor aan de Universiteit Gent; - Mevr. Destain, M.F., professor aan de « Faculté universitaire de Gembloux »; - de heer van den Broeck, J., professor aan de Universiteit Antwerpen; b) als vertegenwoordigers van het Algemeen Belgisch Vakverbond : effectieve leden : - de heer Mordant, A., voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond; - Mevr. Vervecken, J., economisch adviseur bij de Studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond; - Mevr. Panneels, A., economisch adviseur bij de Studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond; plaatsvervangende leden : - de heer De Leeuw, R., federaal secretaris bij het Algemeen Belgisch Vakverbond; - Mevr. Galliaert, I., federaal secretaris van de Bond Bedienden, Technici en Kaders; - de heer De Mey, A., voorzitter van de voedingscentrale van het Algemeen Belgisch Vakverbond; c) als vertegenwoordigers van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België : effectieve leden : - de heer Carlino, P., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - Mevr. Widart, A., medewerkster bij de Studiedienst van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - de heer Leemans, M., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; plaatsvervangende leden : - Mevr. Rubbrecht, I., medewerkster bij de Studiedienst van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - Mevr. Van Laer, A., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - de heer Savoye, M., national secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; d) als vertegenwoordigers van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; effectief lid : - Mevr. Jonckheere, C., economisch adviseur bij de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; plaatsvervangend lid : - de heer Haaze, G., nationaal voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; e) als vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen : effectieve leden : - de heer Roosens, E., economisch adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen; - Mevr. Groeninck, S., economisch adviseur bij het departement Febeltex; - Mevr. Screurs, J., economisch adviseur bij het departement Agoria; - de heer Haegeman, P., economisch adviseur bij het departement Fedis; - de heer Van Reckem, H., adviseur bij Fevia; plaatsvervangende leden : - Mevr. Baggerman, M.F., adjunct-adviseur bij Fedichem; - de heer De Roock, Ch., afdelingshoofd « Meubel en Economie » bij Febelhout; - de heer Moris, Ch., directeur-generaal van Fevia; - Mevr. Van Gramberen, A., economisch adviseur bij Creamoda; - Mevr. Gonzalez Cabanillas, L., attaché bij het economisch departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen; f) als vertegenwoordigers van de landbouworganisaties : effectief lid : - de heer Beyers, F., adviseur structuurbeleid bij de Boerenbond; plaatsvervangend lid : - de heer Thonon, A., deskundige bij de « Fédération wallonne de l'Agriculture »; g) als vertegenwoordigers van de Middenstand : effectief lid : - Mevr.Delbrouck, B., juriste bij de Nationale Federatie der Unies van de Middenstnad; plaatsvervangend lid : - de heer Vanhecke, P., economisch adviseur bij de Studiedienst van Unizo.

Art. 3.§ 1. Wordt voor een termijn van zes jaar tot secretaris van de Indexcommissie benoemd : - de heer Vranken, P., attaché bij de Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. § 2. Wordt voor een termijn van zes jaar tot adjunct-secretaris van de Indexcommissie benoemd : - de heer Lalau, G., attaché bij de Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 13 april 2005.

Brussel, 13 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^