Ministerieel Besluit van 13 april 2005
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031136
pub.
22/04/2005
prom.
13/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


13 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen


De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen, inzonderheid de artikelen 3 en 5;

Gelet op de erkenningsaanvraag ingediend door Mevr. Fabienne Saelmackers, op datum van 29 oktober 2004;

Overwegende dat Mevr. Fabienne Saelmackers, in het bezit is van een diploma vereist door artikel 3 van het besluit van de Executieve van 10 juni 1993;

Overwegende dat Mevr. Fabienne Saelmackers, haar vakbekwaamheid en haar beroepservaring heeft bewezen door middel van haar stedenbouwkundige ontwerpen gevoegd bij de aanvraag, en heeft aangetoond over de technische middelen te beschikken die nodig zijn voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen, Besluit : Enig artikel. De erkenning van Mevr. Fabienne Saelmackers, als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen wordt verleend voor een periode van vijf jaar, beginnend vanaf de datum van kennisgeving aan de aanvrager.

Brussel, 13 april 2005.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Stedenbouw, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^