Ministerieel Besluit van 13 april 2007
gepubliceerd op 03 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000365
pub.
03/05/2007
prom.
13/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen


De Minister van Binnenlandse zaken;

Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, inzonderheid op artikelen 4, § 3, 5, alinea 1, 5°, 6, alinea 1, 5°, en 8, § 2, zoals gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004 en 8 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, inzonderheid op artikel 111, Besluit :

Artikel 1.De data van inwerkingtreding van de volgende artikelen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen zijn : 1° betreffende de artikelen 2, 3°, c), 5°, 4, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 59, 74, 4°, 5°, 105, 108, de datum van inwerking van het huidige ministerieel besluit;2° betreffende de artikelen 25, 41, 42, 1 juni 2007;3° betreffende de artikelen 9, 10, 12, 74, 1°, 2°, 102, 103, 106, 107, 1 januari 2008;4° betreffende de artikelen 14, 18, 104, 1 februari 2008;5° betreffende de artikelen 3, 1°, 3° en 7°, 17, 22, 1 maart 2008;6° betreffende de artikelen 3, 6°, 13, 15, 1 april 2008;7° betreffende de artikelen 2, 1°, 2°, 3°, a), b), 3, 2°, 4°, 16, 1 mei 2008;8° betreffende de artikelen 3, 5°, 1 juni 2008;9° betreffende artikel 3, 10°, 1 april 2008, behalve voor het verplicht houden van het attest - schietoefeningen', dat van toepassing is vanaf 1 april 2007;10° betreffende artikel 3, 13°, 1 januari 2009.

Art. 2.De data van opheffing van de volgende artikelen van het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake de beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, zijn : 1° Betreffende het artikel 4, § 1e, 8°, de datum van inwerkingtreding van het huidige koninklijk besluit;2° betreffende de artikelen 11, 12, 1°, 17, 18, 1 januari 2008;3° betreffende het artikel 4, 1°, 5°, 6°, 16, 1 februari 2008;4° betreffende de artikelen 14, 20, 1 maart 2008;5° betreffende de artikelen 4, § 1, 4°, 7°, 15, 19, 1 april 2008;6° betreffende de artikelen 2, 4, § 1e, 2°, 13, 1 mei 2008;7° betreffende het artikel 4, § 1e, 3°, 1 juni 2008. Brussel, 13 april 2007.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^