Ministerieel Besluit van 13 augustus 2020
gepubliceerd op 20 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020031181
pub.
20/08/2020
prom.
13/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031181

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


13 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVII.39, vierde lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018011728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht sluiten;

Gelet op de aanvraag tot erkenning van vzw "Agoria" als groepsvertegenwoordiger in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel ontvangen op 6 juli 2020;

Overwegende dat het onderzoek van het dossier dat door de vzw "Agoria" werd voorgelegd, aantoont dat aan de voorwaarden van artikel XVII.39, vierde lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht is voldaan, Besluit : Enig artikel. De vzw "Agoria", ondernemingsnummer 0406.605.390, wordt erkend om te kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger in een rechtsvordering tot collectief herstel van een schade die geleden is door de kmo's die actief zijn in het domein van de technologische industrie.

Brussel, 13 augustus 2020.

N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^