Ministerieel Besluit van 13 februari 2003
gepubliceerd op 27 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011137
pub.
27/03/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011163 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen sluiten houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 2000, 4 maart 2001, 13 november 2001, 9 augustus 2002 en 11 februari 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011163 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen sluiten houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 maart 2001 en 16 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 mei 2001;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Tussenoverlegcomité van het Ministerie van Economische Zaken, gegeven op 26 september 2001, Besluit :

Artikel 1.In de lijst die vermeld wordt in artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011163 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen sluiten houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen, worden volgende betrekkingen ingevoegd : Bestuur Economische Inspectie Niveau 2+ Buitendiensten eerstaanwezend controleur 7 controleur

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 11 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Brussel, 13 februari 2003.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^