Ministerieel Besluit van 13 februari 2008
gepubliceerd op 07 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201124
pub.
07/04/2008
prom.
13/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999027293 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterba sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten en het ministerieel besluit van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999027293 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterba sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006203775 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend, van het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de tec sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006203775 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend, van het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de tec sluiten;

Gelet op arrtikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008027031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering va type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de la Conservation de la Nature" sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Overwegende dat het voornoemd besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008027031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering va type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de la Conservation de la Nature" sluiten wijzigingen van de ministeriele uitvoeringsbesluiten inhoudt, en dit, in antwoord op de opmerkingen van de Raad van State in zijn advies nr. 49.950/4 van 9 januari 2008, opmerkingen waarmee rekening wordt gehouden;

Overwegende dat het voornoemd besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008027031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering va type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008200806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008200488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de la Conservation de la Nature" sluiten op 1 maart 2008 in werking treedt, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 22 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999027293 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterba sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten

Artikel 1.Punt 1 van de rubriek "Dakwerk" opgenomen in artikel 3, vijfde lid, van het ministerieel besluit van 22 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999027293 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterba sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten, wordt aangevuld met de volgende woorden : ", verplicht vergezeld van een isolatie die voldoet aan de normen bedoeld in artikel 7, § 7, 3, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari. Die verplichting wordt niet opgelegd indien de dakverdieping niet in woonvertrek ingericht is en indien de dakisolatie afbraakwerken vereist."

Art. 2.Punt 2 van de rubriek "Dakwerk" opgenomen in artikel 3, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende woorden : ", verplicht vergezeld van een isolatie die de normen bedoeld in artikel 7, § 7, 3, van het voornoemd besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten naleeft."

Art. 3.De rubriek "Radon" opgenomen in artikel 3, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende woorden : "In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kunnen die werken in aanmerking worden genomen indien alle werken van eerste prioriteit die nodig zijn om de woning gezond te maken, niet worden uitgevoerd."

Art. 4.De bij het ministerieel besluit van 16 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006203775 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend, van het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de tec sluiten in de rubriek "Isolatie" in fine van artikel 3, vijfde lid, van hetzelfde besluit ingevoegde opmerking wordt vervangen door de volgende bepaling : « Opmerking : "Isolatiewerken komen slechts in aanmerking indien zij betrekking hebben op één van bovenvermelde werken die voor een premie in aanmerking komen, en indien ze de normen bepaald bij artikel 7, § 7, 3° van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten naleven.

Bij isolatie van het dak of van de plankenvloer van de zolder moet de aanvrager beschikken over een kostenraming van de onderneming die de werken heeft uitgevoerd waarin wordt vermeld dat de norm wordt nageleefd.

Bij isolatie van de muren en/of van de vloeren, als het geplaatste isolerend materiaal het bereiken van de volgende normen mogelijk maakt : - 0,9 W/m2k voor vloeren op onverwarmde lokalen en verticale binnenmuren tegen onverwarmde lokalen of tegen de bodem. De thermische weerstand van de isolerende stof moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K voor de vloeren op de bodem. De thermische weerstand van de isolerende stof moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 0,8 m2K/W; maar zonder die bepaald bij artikel 7, § 7, 3, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten te bereiken, de isolatiewerken maken niet het voorwerp uit van de in § 7, 1, van hetzelfde artikel 7 bedoelde verhoging van de premie, maar hun kost wordt opgenomen in het bedrag van de facturen bedoeld in § 1 van hetzelfde artikel 7.

Wat betreft de ramen met dubbele beglazing bedoeld in de posten 7, 10 en/of 18, moet de thermische transmissiecoëfficient van het geheel ramen + beglazing (Uf) gelijk zijn aan of lager zijn dan 2 W/m2K. » HOOFDSTUK II. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt

Art. 5.De tekst ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006203775 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend, van het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de tec sluiten aan de rubriek "Isolatie" opgenomen in artikel 3 van het ministerieel besluit van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt sluiten waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 21. (Prioriteit 2). Isolatie van de wanden die het beschermd of verwarmd volume afbakenen, op voorwaarde dat de normen bepaald bij artikel 8, § 5, 3, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten worden nageleefd.

Bij isolatie van het dak of van de plankenvloer van de zolder zal de aanvrager moeten beschikken over een kostenraming van de onderneming die de werken heeft uitgevoerd waarin wordt vermeld dat die norm zal worden nageleefd.

Bij isolatie van de muren en/of van de vloeren, als het geplaatste isolerend materiaal het bereiken van de volgende normen mogelijk maakt : - 0,9 W/m2k voor vloeren op onverwarmde lokalen en verticale binnenmuren tegen onverwarmde lokalen of tegen de bodem. De thermische weerstand van de isolerende stof moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K voor de vloeren op de bodem. De thermische weerstand van de isolerende stof moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 0,8 m2K/W; maar zonder die bepaald bij artikel 8, § 5, 3, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « sluiten te bereiken, de isolatiewerken maken niet het voorwerp uit van de in § 5, 1° van hetzelfde artikel 8 bedoelde verhoging van de premie, maar hun kost wordt opgenomen in het bedrag van de facturen bedoeld in § 1 van hetzelfde artikel 8.

Wat betreft de ramen met dubbele beglazing bedoeld in de posten 7, 10 en/of 18, moet de thermische transmissiecoëfficient van het geheel ramen + beglazing (Uf) gelijk zijn aan of lager zijn dan 2 W/m2K. » HOOFDSTUK III. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2008.

Art. 7.Voor de aanvragen ingediend tot en met 30 april 2008 blijven voornoemde besluiten van 22 februari 1999 en van 30 maart 1999 in de versie gelden die van toepassing was vóór invoeging van de wijzigingen bij dit besluit als die versie gunstiger is voor de aanvragers dan de gewijzigde versie.

Namen, 13 februari 2008.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^