Ministerieel Besluit van 13 februari 2008
gepubliceerd op 15 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024197
pub.
15/06/2010
prom.
13/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022927 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Van Overloop, Maaike, uit Kapellen, houder van de academische graad van arts of van een titel die gelijkwaardig wordt verklaard, erkend als huisarts, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige Kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, ter vervanging van Dr. Deroose, Sven, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 februari 2008.

Brussel, 13 februari 2008.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^