Ministerieel Besluit van 13 februari 2014
gepubliceerd op 18 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022056
pub.
18/02/2014
prom.
13/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006 en bij de wet van 17 februari 2012 en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37bis, 38, 57, 62, 80bis, 81, 95, § 3 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 10 augustus 2013, 19, 24, 28 en 30 september 2013, 2, 4, 8, 16 en 22 oktober 2013, 5, 12 en 19 november 2013 en op 2 en 3 december 2013;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 18, 19, 25 en 26 november 2013 en 2 en 9 december 2013;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 4, 21, 22, 25 en 30 oktober 2013, 6, 18, 22, 28 en 29 november 2013 en 2, 6, 9, 10, 11, 12, 16 en 17 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10, 23 en 30 oktober 2013, 7, 14, 27 en 28 november 2013 en 2, 4, 5, 12, 18 en 23 december 2013;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten ANASTRAROM 1 mg, ANASTROZOLE ACCORD HEALTHCARE 1 mg, ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg, ANASTROZOL APOTEX 1 mg, ANASTROZOLE EG 1 mg, ANASTROZOLE MYLAN 1 mg, ANASTROZOLE TEVA 1 mg, ANASTROZOL SANDOZ 1 mg, ARIMIDEX 1 mg, ARIMIDEX 1 mg (IMPEXECO), AZITHROMED 250 mg, AZITHROMED 500 mg, CAPECITABINE ACCORD 300 mg, CAPTOPRIL EG 25 mg, CAPTOPRIL EG 50 mg, CIMZIA 200 mg/ml, CLARITHROMYCINE UNO MYLAN 500 mg, DILTIAZEM SANDOZ 200 mg, DILTIAZEM SANDOZ 300 mg, EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg, ENBREL 25 mg, ENBREL 50 mg, ENBREL 50 mg/ml, ENBREL 25 mg/ml, ESCITALOPRAM EG 20 mg, ESCITATEVA 5 mg, ESCITATEVA 15 mg, ESCITATEVA 20 mg, FEMARA 2,5 mg, FEMARA 2,5 mg (PI-PHARMA), FEMARA 2,5 mg (PI-PHARMA), FLOLAN 0,5 mg, FLOLAN 1,5 mg, HUMIRA 40 mg, HUMIRA 40 mg/0,8 ml, ILARIS 150 mg, IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 150 mg + 12,5 mg, IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 300 mg + 12,5 mg, IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX 300 mg + 25 mg, LERCANIDIPINE ACTAVIS 10 mg, LERCANIDIPINE ACTAVIS 20 mg, LETROZAROM 2,5 mg, LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg, LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg, LETROZOLE EG 2,5 mg, LETROZOLE MYLAN 2,5 mg, LETROZOLE TEVA 2,5 mg, MEMANTINE APOTEX 10 mg, MEMANTINE TEVA 20 mg, MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg, MONTELUKAST EUROGENERICS 4 mg, MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg, MONTELUKAST EUROGENERICS 10 mg, MONTELUKAST TEVA 4 mg, MONTELUKAST TEVA 10 mg, MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg, ORENCIA 125 mg, ORENCIA 250 mg, PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg, PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml, PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, PARACETAMOL SANDOZ 1 g, PARIET 20 mg, PROCORALAN 5 mg, PROCORALAN 7,5 mg, RANITIDINE SANDOZ 300 mg, REMICADE 100 mg, RENAGEL 800 mg, RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg, RISPERIDON SANDOZ 4 mg, ROACTEMRA 20 mg/ml, SIMPONI 50 mg, TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 40 mg + 12,5 mg, TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80 mg + 12,5 mg, TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80 mg + 25 mg, TERAZOSINE EG 2 mg, TERAZOSINE EG 5 mg, TERAZOSINE EG 10 mg, TRAZODONE EG 100 mg, VIDAZA 100 mg, door Onze Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit AVASTIN, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 12 december 2013;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit JAKAVI, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 20 december 2013;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit PANTOPRAZOLE TEVA, heeft de Minister, met toepassing van artikel 33 van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 10 december 2013;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit RENVELA, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 23 december 2013;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 3, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en 24 december 2013;

Gelet op het advies nr. 55.064/2 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - het punt XXIII.9 wordt toegevoegd, luidende : « Producten bestemd voor de behandeling van patiënten met chronisch nierlijden stadia 3 en 4. - Vergoedingsgroep : B-328 ».

Art. 3.In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd : L01XE18 - ruxolitinib;

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 13 februari 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^