Ministerieel Besluit van 13 februari 2014
gepubliceerd op 25 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029133
pub.
25/02/2014
prom.
13/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat


De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 80;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2014 tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, de artikelen 2 en 4;

Overwegende dat de voorstellen gedaan door de vertegenwoordigers van de Coördinatieraad van het onderwijs voor sociale promotie en van de representatieve organisaties van de betrokken inrichtende machten, van de economische en sociale kringen die belang hebben bij het onderwijs voor sociale promotie of andere belanghebbende kringen, door de directeur-generaal van het niet-verplicht onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en door de inspecteur belast met de coördinatie van de inspectiedienst van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° algemene raad : de algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 78 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;2° vast secretariaat : het vast secretariaat bedoeld in artikel 81/2, § 5, van het voormelde decreet van 16 april 1991.

Art. 2.Tot voorzitter van de algemene raad wordt benoemd : de heer Hervé PETRE, directeur van het Onderwijs van de Provincie Waals Brabant.

Art. 3.Tot ondervoorzitter van de algemene raad : de heer Stéphane HEUGENS, secretaris-generaal van de »Fédération de l'Enseignement de promotoion sociale catholiques", de heer Yves DECHEVEZ, opdrachthouder bij de FELSI, en de heer Yves ANDRE, Directeur van het I.E.P.S.C.F. van Jemappes, worden benoemd.

Art. 4.Tot werkend en plaatsvervangend lid van de algemene raad, als vertegenwoordiger van de onderwijsnetten, worden benoemd : Vertegenwoordiger van het net van de Federatie Wallonië-Brussel : 1° De heer Didier LETURCQ, adjunct-directeur-generaal van de algemene dienst onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel; Plaatsvervanger : Mevr. Françoise DELATTRE, opdrachthouder bij de coördinatieraad; 2° de heer Alex GOTFRYD, directeur van het I.E.P.S.C.F. van Verviers;

Plaatsvervanger : de heer Eric BRASSEUR, directeur van het I.E.P.S.C.F. van Grâce-Hollogne.

Vertegenwoordiger van het net van het officieel gesubsidieerd onderwijs : 1° de heer Georges CHAVAGNE, gewestelijk directeur-generaal; Plaatsvervanger : Mevr. Marie-France MARLIERE, inspecteur-generaal; 2° de heer Daniel ROLAND, waarnement inspecteur; Plaatsvervanger : Mevr. Dominique CLIQUART, pedagogisch inspecteur.

Vertegenwoordiger van het net van het vrij gesubsidieerd onderwijs : 1° Mevr.Bénédicte BURTON, adjunct-directeur-generaal;

Plaatsvervanger : de heer Raymond VANDEUREN, afgevaardigd administrateur van de FELSI; 2° Mevr.Nelly MINGELS, adjunct-secretaris-generaal van de « Fédération de l'enseignement de promotion sociale catholique »;

Plaatsvervanger : de heer Claude TILKIN, directeur van het « Institut de promotion sociale Saint-Laurent » te Luik.

Art. 5.Tot werkend en plaatsvervangend lid van de algemene raad, vertegenwoordiger van het bestuurs- en onderwijzend lid van het onderwijs voor sociale promotie, worden benoemd : Vertegenwoordiger van het net van de Federatie Wallonië-Brussel : 1° Mevr.Frédérique NISOL, directrice van het I.E.P.S.C.F. van Colfontaine;

Plaatsvervanger : Mevr. Lina MARTORANA, directrice van het I.E.P.S.C.F. van Thuin; 2° de heer Jean-Luc ECKELMANS, onderdirecteur van het I.E.P.S.C.F. van Ukkel;

Plaatsvervanger : de heer Jean-Emmanuel LASSOIE, directeur van het I.E.P.S.C.F. van Moeskroen.

Vertegenwoordiger van het net van het officieel gesubsidieerd onderwijs : 1° de heer Philippe MALFAIT, inspecteur van het Onderwijs voor sociale promotie en openbare lectuurvoorziening; Plaatsvervanger : de heer Alain BLONDEAU, directeur van het "Centre provincial d'Enseignement de promotion sociale du Borinage"; 2° de heer Bernard BRENY, opdrachthouder; Plaatsvervanger : de heer Marcel RENQUIN, directeur van het "Institut provincial d'Enseignement secondaire de Promotion sociale" van Jemeppe.

Vertegenwoordiger van het net van het vrij gesubsidieerd onderwijs : 1° de heer Marc FIEVET, directeur van de "Ecole supérieure des Affaires", gelegen te Namen; Plaatsvervanger : de heer Charles TESSE, directeur van de "Ecole des femmes prévoyantes socialistes" van Charleroi; 2° Mevr.Béatrice HENNE, directrice van het "Centre d'enseignement supérieur, de promotion et de formation continuée en Brabant wallon", gelegen te Louvain-la-Neuve;

Plaatsvervanger : de heer Jacky THYS, Directeur van het "Collège technique des Aumôniers du Travail - Enseigenment de Promotion sociale" gelegen te Charleroi.

Art. 6.Tot werkend en plaatsvervangend lid van de algemene raad, als vertegenwoordiger van de studenten in het onderwijs voor sociale promotie, worden benoemd : Vertegenwoordiger van het net van de Federatie Wallonië-Brussel : De heer Daniel EVRARD, student;

Plaatsvervanger : mejuffrouw Amandine DEVERGNIES, studente.

Vertegenwoordiger van het net van het officieel gesubsidieerd onderwijs : Mevr. Karine VANDEWALLE;

Plaatsvervanger : Mevr. Stéphanie ELLYTON. Vertegenwoordiger van het net van het vrij gesubsidieerd onderwijs (confessioneel en niet-confessioneel karakter): 1° Mevr.Marie-Claire PEETERS, studente;

Plaatsvervanger : nihil 2° Mevr.Cigdem NURAY, studente;

Platsvervanger : Delphine NAHOE, studente.

Art. 7.Tot werkend en plaatsvervangend lid van de algemene raad, als vertegenwoordiger van de organisaties die worden erkend door de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, worden benoemd : Als vertegenwoordiger van de « CGSP-Enseignement » : Mevr. Christiane CORNET;

Plaatsvervanger : de heer Rudy MABILLE. Vertegenwoordiger van de « CSC-Enseignement » : Mevr. Marie LAUSBERG;

Plaatsvervanger : Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT. Als vertegenwoordiger van de SLFP : De heer Raymond DELOR;

Plaatsvervanger : Mevr. Jacqueline STASSINET.

Art. 8.Tot werkend en plaatsvervangend lid van de algemene raad, als vertegenwoordiger van de economische en sociale kringen die belang hebben bij het onderwijs voor sociale promotie, of andere belanghebbende kringen, worden benoemd : Als vertegenwoordiger van de "Union wallonne des Entreprises" : Mevr. Laura BELTRAME;

Plaatsvervanger : de heer Jean DELAME. Vertegenwoordiger van "Brussels Enterprises Commerce and Industry" : De heer Olivier WILLOCX;

Plaatsvervanger : de heer Jan de BRABANDER. Vertegenwoordiger van de CSC : Mevr. Géraldine FRECHAUT;

Plaatsvervanger : Mevr. Rachida KAAOISS. Vertegenwoordiger van de FGTB : Mevr. Isabelle MICHEL, Plaatsvervanger : de heer Joan LISMONT. Vertegenwoordiger van de SLFP : De heer Marc WILLAME, Plaatsvervanger : Mevr. Marie-Anne KOENIG.

Art. 9.De directeur-generaal van het niet verplicht onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, hierna directeur-generaal genoemd, houdt van rechtswege zitting in de algemene raad krachtens artikel 80, derde lid, 6°, van het decreet van 16 april 1991.

Benoemd worden tot : 1° plaatsvervanger van de directeur-generaal : de heer Jean HANNECART, attaché;2° afgevaardigde van de directeur-generaal : de heer François-Gérard STOLZ, adjunct-directeur-generaal;3° plaatsvervanger van de afgevaardigde van de directeur-generaal : de heer Thierry MEUNIER, attaché.

Art. 10.De inspecteur, belast met de coördinatie van de dienst inspectie van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs, hierna inspecteur belast met de coördinatie genoemd, heeft van rechtswege zitting in de algemene raad krachtens artikel 80, derde lid, 7°, van het decreet van 16 april 1991.

Benoemd worden tot : 1° plaatsvervanger van de inspecteur belast met de coördinatie : de heer Jean-Albert PIERROUX;2° afgevaardigde van de inspecteur belast met de coördinatie : Mevr. Pascale SCHELLENS; 3° plaatsvervanger van de afgevaardigde van de inspecteur belast met de coördinatie : Mevr.Françoise MASSART.

Art. 11.Tot methodologisch adviseur overeenkomstig artikel 81/2, 5, van het voornoemde decreet van 16 april 1991 worden benoemd : Vertegenwoordiger van het net van de Federatie Wallonië-Brussel: De heer Nuri SENEMEK, leraar aan het I.E.P.S.C.F. van Ukkel;

Vertegenwoordigster van het net van het officieel gesubsidieerd onderwijs : Mevr. Karin MERTENS, directrice van het "Institut Fernand Cocq - Cours de promotion sociale", gelegen te Elsene;

Vertegenwoordiger van het net van het vrij gesubsidieerd onderwijs : De heer Guy LEONARD, directeur van het "Institut Reine-Astrid - Enseignement de promotion sociale", gelegen te Bergen.

Art. 12.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2010 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Hoge Raad voor onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 27 februari 2014.

Brussel, 13 februari 2014.

Mevr. M.-M. SCHYNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^