Ministerieel Besluit van 13 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011084
pub.
23/02/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


13 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.269;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen sluiten betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel XI.269, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de beheersvennootschap van de rechten Sabam, verzocht heeft dat de erkenning van enkele van haar personen of voormalige personen wordt ingetrokken, Besluit : Enig artikel. In toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht wordt de erkenning van volgende personen ingetrokken : - voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA SABAM », Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.989.270 : Mevr. Tatiana Kerres, wonende te 1030 Brussel, Dhr. Jean-Marc Robert, wonende te 4317 Faimes, Dhr. Pieter De Braekeleer, wonende te 9000 Gent.

Brussel, 13 februari 2015.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^