Ministerieel Besluit van 13 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2015021008
pub.
23/02/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Federale Regering : o Mevr. WEVERBERGH, N., Attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 februari 2015.

C. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^