Ministerieel Besluit van 13 juli 2004
gepubliceerd op 19 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009506
pub.
19/07/2004
prom.
13/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2004. - Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1970 houdende vaststelling van de formatie van het personeel van de griffies en van de parketten bij de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 september 1974 en 17 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de hoven van beroep;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2000 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de vredegerechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Hof van Cassatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de politierechtbanken;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2003 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2003;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité, gegeven op 18 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 13 januari 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juni 2004, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen van vertaler, opsteller en beambte vermeld in de voormelde koninklijke besluiten van 25 februari 1970, 13 juni 1999, 6 december 2000, 4 juli 2001, 17 februari 2002, 4 september 2002 en 26 februari 2003, worden onderverdeeld als volgt : - 24 van de 28 betrekkingen van vertaler worden bezoldigd volgens de weddeschaal 28 G; - 175 van de 1 168 betrekkingen van opsteller worden bezoldigd volgens de weddeschaal 22 A; - 142 van de 1 769 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 H.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 14/07/2001 numac 2001009606 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken sluiten tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2003.

Brussel, 13 juli 2004.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^