Ministerieel Besluit van 13 juli 2011
gepubliceerd op 08 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2011031391
pub.
08/08/2011
prom.
13/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


13 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, de artikelen 22, § 5, 23, § 1, 24, eerste lid, 25, eerste en tweede lid, 26 en 27;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 mei 2009 tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van de voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, artikel 22, §§ 3 en 4, Besluiten :

Artikel 1.Voor het jaar 2011 bedraagt de referentierentevoet 4,33.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 3.De leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2011.

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Mevr. E. HUYTEBROECK B. GROUWELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^