Ministerieel Besluit van 13 juli 2020
gepubliceerd op 17 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020042343
pub.
17/07/2020
prom.
13/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042343

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


13 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 juli 2020, de volgende coöperatieve vennootschap:

REWIND CV

Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0740.449.894


Art. 2.De erkenning vermeld in artikel 1 blijft geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 13 juli 2020.

N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^