Ministerieel Besluit van 13 juli 2020
gepubliceerd op 18 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Aanvullende opleiding Ambulancier niet dringend vervoer van patiënten » (code 824132U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonder

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042735
pub.
18/08/2020
prom.
13/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042735

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


13 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Aanvullende opleiding Ambulancier niet dringend vervoer van patiënten (overeenkomst) » (code 824132U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene raad van het onderwijs voor sociale promotie van 8 mei 2020, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de onderwijseenheid « Aanvullende opleiding Ambulancier niet dringend vervoer van patiënten (overeenkomst) » (code 824132U21V1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs gerangschikt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2020.

Brussel, 13 juli 2020.

V. GLATIGNY, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en de Promotie van Brussel


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^