Ministerieel Besluit van 13 juni 2017
gepubliceerd op 26 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017012772
pub.
26/06/2017
prom.
13/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012772

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


13 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 472, § 1, 1° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 471, § 1, 1°, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Marine COSSU, assistente Isabelle DUJARDIN, attaché Antoine DEBRY, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Miguel GONCALVES ROQUE, attaché Christina VANDERLEENEN, assistent B.als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Karim CHERRADI, attaché Véronique VANBERG, eerste attaché Melda ASLAN, attaché Gisèle DEDOBBELEER, eerste attaché Amélie MAROTTE, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Mieke DE DOBBELEER, attaché Natascha MERTENS, attaché Mark VAN ROY, attaché Melissa DE SCHUITENEER, attaché Jeffrey VANDERDONCK, eerste assistent Sarah WASTEELS, assistent Reinhilde VANHERP, eerste assistent Art.2. Worden aangewezen als secretarissen van de selectiecommissies van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Marine COSSU, assistent Isabelle DUJARDIN, attaché Antoine DEBRY, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Miguel GONCALVES ROQUE, attaché Christina VANDERLEENEN, assistant B.als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Karim CHERRADI, attaché Véronique VANBERG, eerste attaché Melda ASLAN, attaché Gisèle DEDOBBELEER, eerste attaché Amélie MAROTTE, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Mieke DE DOBBELEER, attaché Natascha MERTENS, attaché Mark VAN ROY, attaché Melissa DE SCHUITENEER, attaché Jeffrey VANDERDONCK, eerste assistent Sarah WASTEELS, assistent Reinhilde VANHERP, eerste assistent Art.3. Het ministerieel besluit van 22 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 20/01/2016 numac 2016031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 20/01/2016 numac 2016031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Brussel, 13 juni 2017.

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^