Ministerieel Besluit van 13 mei 2002
gepubliceerd op 19 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016118
pub.
19/06/2002
prom.
13/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MEI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau


De Minister belast met Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juli 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juli 2000;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 30 oktober 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 7 maart 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 28 januari 2002, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen inzake e.a. boekhouder, klerk, beambte en geschoold arbeider, opgenomen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, worden vervangen door de hierna vermelde bepalingen: A. Administratief personeel : 1 van de 2 betrekkingen van e.a. boekhouder wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 D; 11 van de 52 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 15 van de 52 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 5 van de 52 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 2 van de 5 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 C; 1 van de 5 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42 D; 1 van de 5 betrekkingen van beambte kan bezoldigd worden in de weddenschaal 42 E; de betrekking van geschoold arbeider wordt bezoldigd in de weddenschaal 42 E;

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Brussel, 13 mei 2002.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^