Ministerieel Besluit van 13 mei 2011
gepubliceerd op 23 juni 2011

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024125
pub.
23/06/2011
prom.
13/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 3° en 4°, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1967Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/1967 pub. 01/10/2014 numac 2014000733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren, artikel 4,§ 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 19,§ 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005022850 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, artikel 77;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aviaire influenza sluiten betreffende de bestrijding van aviaire influenza, artikel 61, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky sluiten betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, artikel 24;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2003-2004 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingskosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten tot aanwijzing van deskundigen voor de waardebepaling van pluimvee;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds van 18 maart 2010 en 24 juni 2010;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 juni 1930 houdende, wat betreft de vergoeding voor op bevel der overheid afgemaakte dieren, wijziging van het reglement op de diergeneeskundige politie;

Overwegende het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, artikel 16;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose, artikel 12;

Overwegende het koninklijk besluit van 3 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997016281 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten sluiten houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierenziekten;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/03/2003 numac 2003022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose sluiten betreffende de bestrijding van rundertuberculose;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten sluiten houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathie bij herkauwers, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangewezen als deskundigen om schatting van dieren uit te voeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten : - De heer ADRIEN THIERRY; - De heer AEGTEN JAN; - De heer AKKERMANS JAN; - De heer ANDRE CHRISTIAN; - De heer BLANCKAERT JACQUES; - De heer BOLKAERTS BENOIT; - De heer BOURDIAUD'HUY ANDRE; - De heer BOUSSERY ERIC; - De heer CASTEELS FREDERIK; - De heer CASTRYCK FRANS; - De heer CERPENTIER PAUL; - De heer CLAEYS RIK; - De heer COENEGRACHTS PIERRE; - Mevr. COLOT CATHERINE; - De heer COOPMANS PIETER; - De heer COSIJNS JOZEF; - De heer COUCKE DIRK; - Mevr. DANIAUX CHRISTEL; - De heer DANNEELS ANDRE; - De heer DE BRAECKELEER CARL; - De heer DE BUSSCHOP ANDRE; - De heer DE MARNEFFE JACQUES; - De heer DEGLIN HENRI; - De heer DEGROS MICHEL; - De heer DEJONCKHEERE FRANCK; - De heer DEMEULEMEESTER ERWIN; - Mevr. DUPUIS JOHANNE; - De heer FRANKEN JAN; - De heer GEORGES VINCENT; - De heer GORIS LEO; - De heer GOSSE RENE; - De heer HALEWYCK GEERT; - De heer HERIJGERS PATRICK; - De heer HILGERS EMIL; - De heer HUYBRECHTS LUC; - De heer JACOBS PAUL; - De heer JACQUET MICHEL; - De heer JANS PATRICK; - De heer JANSSEN LAMBERT; - De heer LADOUCE RENE; - Mevr. LANGIE HILDE; - De heer LEROY ANDRE; - De heer LOONTJENS FRANS; - De heer LOOTVOET IGNACE; - De heer LUCHTENS MICHEL; - De heer MAILLEUX ANDRE; - De heer MARCHAL JEAN-MARIE; - De heer MARCOURT JEAN-PIERRE; - De heer MARIT LEON; - De heer MEURRENS JEAN; - De heer MEYSMANS FILIP; - De heer OSSELAER PETER; - De heer PAUWELYN JAN; - De heer PEETERS JAN; - De heer PILET AXEL; - De heer PIRSON JEAN; - De heer PLISSART JOSEPH; - De heer REMY MARC; - De heer RENKENS JOSEPH; - De heer ROELENS CARLOS; - De heer ROYEN LUCIEN; - De heer RYCKEWAERT ANDRE; - De heer SCHEEN FREDDY; - Mevr. SCHILLEWAERT INGE; - De heer SIRAUX PATRICK; - De heer SPRANGERS FONS; - De heer STEUKERS FERNAND; - De heer STROO GEORGES; - De heer TALLIR FRANS; - De heer THIANGE ERNEST; - De heer TIMMERMAN JORIS; - De heer TYLLEMAN ACHIEL; - De heer VAN DE PLAS LUDO; - De heer VAN DE VELDE LUC; - De heer VAN DE WEGHE PETER; - De heer VAN DE WOESTIJNE KAREL; - De heer VAN DEN BERGH ANDRE; - De heer VAN EECKE JOS; - De heer VAN OEVELEN LUC; - De heer VAN THIELEN JOS; - De heer VANDEPITTE LIEVEN; - De heer VANDERHAEGHE ROGER; - Mevr. VANDERSTUYFT NORMA; - De heer VANDEWIELE CHRIS; - De heer VANDIEST PHILIPPE; - De heer VANEYGEN FRANS; - De heer VANHEVEL MICHEL; - De heer VERVAECK JOHAN; - De heer VROMAN NORBERT; - De heer WARANT MANU; - De heer WEYENS PIERRE; - De heer WILLE ANDRE; - De heer WINDMOLDERS GERARD.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 15 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2003-2004 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingskosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten tot aanwijzing van deskundigen voor de waardebepaling van pluimvee wordt opgeheven.

Brussel, 13 mei 2011.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^