Ministerieel Besluit van 13 mei 2011
gepubliceerd op 26 augustus 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204200
pub.
26/08/2011
prom.
13/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2011;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.06, 14.03, 14.04, 14.14 en 34.02, dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.09 en 12.11 van programma 02, dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 14.02 en 73.01 en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 14.06 van programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse gewest voor het begrotingsjaar 73.01 overgedragen moeten om in te spelen op het tekort aan kredieten op die basisallocaties, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 12.280 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 12.830 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 13 12.01.02

42.500

42.500

- 12.000

- 12.000

30.500

30.500

OA 13 12.06.02

650

650

+ 150

+ 350

800

1.000

OA 13 12.09.02

650

950

-

+ 1.000

650

1.950

OA 13 12.11.02

600

600

-

+ 250

600

850

OA 13 14.03.02

2.500

3.500

+ 3.500

+ 3.000

6.000

6.500

OA 13 14.04.02

7.000

10.000

+ 6.000

+ 5.000

13.000

15.000

OA 13 14.14.02

2.000

3.200

+ 1.000

+ 500

3.000

3.700

OA 13 14.15.02

1.600

1.950

-

- 400

1.600

1.550

OA 13 34.02.02

2.500

2.500

+ 1.500

+ 1.500

4.000

4.000

OA 13 12.03.03

300

300

- 100

- 100

200

200

OA 13 12.04.03

150

150

- 50

- 50

100

100

OA 13 14.02.03

8.190

8.200

-

+ 480

8.190

8.680

OA 13 14.06.03

170

670

+ 130

- 150

300

520

OA 13 73.01.03

4.000

6.300

-

+ 750

4.000

7.050

OA 13 74.01.03

450

440

- 130

- 130

320

310


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 mei 2011.

A. ANTOINE B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^