Ministerieel Besluit van 13 mei 2013
gepubliceerd op 05 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031418
pub.
05/06/2013
prom.
13/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


13 MEI 2013. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 5 februari 1999 en 1 maart 2007, en het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2010031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek sluiten inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten, artikel 3, § 2, eerste lid;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 8 februari 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2013, Besluit : Enig artikel. Met toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2010031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek sluiten inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten, wordt het bij dit besluit gevoegde bestek goedgekeurd.

Brussel, 13 mei 2013.

Mevr. C. FREMAULT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^