Ministerieel Besluit van 13 mei 2013
gepubliceerd op 06 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de rivier Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203269
pub.
06/06/2013
prom.
13/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MEI 2013. - Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de rivier Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt


De Minister van Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 8, 1°;

Overwegende dat de gemeente Modave verzocht heeft om een afwijking waarbij het vissen wordt toegelaten in een gedeelte van de Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt en dat dit verzoek op 14 maart 2013 door de houtvesterij van Luik doorgegeven werd;

Gelet op het gunstig advies van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat het vissen in dat gedeelte toegelaten was voor de verandering van statuut van de bossen waar het door stroomt, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de bepalingen van artikel 8, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, is het toegelaten te vissen over 284 m dubbele oevers in het gedeelte van de Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt, stroomopwaarts de brug in Petit Modave.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2021.

Namen, 13 mei 2013.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^