Ministerieel Besluit van 13 mei 2013
gepubliceerd op 06 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203270
pub.
06/06/2013
prom.
13/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MEI 2013. - Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt


De Minister van Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 8, 1°;

Overwegende dat de VZW « Société royale de Pêche de Bertrix » verzocht heeft om de hernieuwing van de op 29 mei 2007 verleende afwijking waarbij het vissen tot en met 31 december 2013 is toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt; dat dit verzoek op 21 februari 2013 door de houtvesterij van Neufchâteau doorgegeven werd;

Gelet op het gunstig advies van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat geen enkel probleem is vermeld sinds de afwijking die in 2007 verleend werd;

Overwegende dat het vissen in dat gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt, een ontwijfelbaar nut op plaatselijk vlak heeft, in het bijzonder omdat het bijdraagt in het toezicht op de visserij in die sector, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 8, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, is het toegelaten te vissen in de gedeelten van de beek van Muno die door bossen onder bosregeling stromen, tussen de brug over die beek tegenover de groeve gelegen op de plaatsnaam « Le Haut Bî » en de samenvloeiing van die beek en de Semois. § 2. Deze afwijking geldt niet voor de zijtakken van de beek van Muno.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 januari 2021.

Namen, 13 mei 2013.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^