Ministerieel Besluit van 13 mei 2014
gepubliceerd op 05 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029637
pub.
05/11/2014
prom.
13/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MEI 2014. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het Athénée Royal d'Esneux, rue de l'Athénée 6, te 4130 ESNEUX, om taalbadonderwijs te kunnen organiseren;

Gelet op het voorstel van de Algemene dienst van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De hierna volgende inrichting voor secundair onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren voor bepaalde vakken de uurregeling in een andere moderne taal dan het Frans, vanaf het schooljaar 2014 - 2015 :

Adres van de maatschappelijke zetel

Betrokken vestigingen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij het taalbadonderwijs

Athénée Royal d'Esneux rue de l'Athénée 6 4130 ESNEUX

IDEM

Engels

1ste, 2e en 3e graden van het secundair onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 13 mei 2014.

Mevr. M.-M. SCHYNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^