Ministerieel Besluit van 13 mei 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009436
pub.
09/09/2016
prom.
13/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009436

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


13 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 196bis, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 en de wet van 4 mei 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006009765 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken en van effectieve en plaatsvervangende assess sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009235 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009236 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i sluiten houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité en evaluatiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als vertegenwoordiger van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie : 1. In de Nederlandse taalrol : - Mevr.Eva Kuijken, adviseur; - De heer Jan Bogaert, directeur-generaal Rechterlijke Organisatie. 2. In de Franse taalrol : - Mevr.Christelle Angelucci, adviseur; - Mevr. Béatrice Bonnet, attaché; - Mevr. Ana Sahuquillo Sanchez, attaché.

Art. 2.Worden aangewezen als vertegenwoordiger van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie : 1. In de Nederlandse taalrol : - De Heer Werner Vanhout, adviseur-generaal; - Mevr. Astrid Boelaert, psycholoog-directeur; - Mevr. Els Naessens, adviseur-gevangenisdirecteur. 2. In de Franse taalrol : - Mevr.Valérie Julien, psycholoog-directeur; - De heer Benoît Marghem, adviseur psycholoog.

Art. 3.Dit besluit vervangt het ministerieel besluit van 4 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009235 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009236 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i sluiten houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité belast met de werving van de assessoren in strafuitvoeringszaken.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 13 mei 2016.

Brussel, 25 juli 2016.

K GEENS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^