Ministerieel Besluit van 13 oktober 2017
gepubliceerd op 06 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria

bron
vlaamse overheid
numac
2017013891
pub.
06/11/2017
prom.
13/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013891

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


13 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013035437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 15, § 4, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 20;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013035437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 september 2017, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013035437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, vervangen bij het ministerieel besluit van 25 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014036728 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.De erkende controlelaboratoria die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de medisch verantwoorde sportbeoefening, worden aangewezen voor de analyse van monsters, ontvangen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een vergoeding voor de uitvoering van die analyses.

De vergoeding per staal voor de analyse van urinemonsters wordt afhankelijk van het soort analyse op de volgende wijze bepaald: 1° urinemonster van een controle binnen wedstrijdverband: 155 euro;2° urinemonster van een controle buiten wedstrijdverband: 120 euro;3° bevestiging van een afwijkend analyseresultaat, per substantie (kwalitatief): 225 euro;4° bevestiging van een afwijkend analyseresultaat, per substantie (kwantitatief): 450 euro. De vergoeding per staal bij het gebruik van een specifieke technologie voor de analyse van urinemonsters wordt op de volgende wijze bepaald: 1° analyse op epo of analogen: 140 euro;2° screening op kleine peptidehormonen, onder andere GHRP's, LHRH, desmopressin, TB500: 115 euro;3° screening op stanozolol glucuronides: 115 euro;4° analyse op insuline: 150 euro;5° GC/C/IRMS-analyse op testosteron of metabolieten ervan, inclusief bevestiging van steroïdprofiel: 220 euro;6° GC/C/IRMS-analyse op norandrosterone: 1000 euro;7° GC/C/IRMS-analyse op formestaan: 340 euro;8° GC/C/IRMS-analyse op boldenone of een metaboliet ervan: 880 euro;9° bijkomende retrospectieve analyse na de inschrijving van de stalen (supplement administratieve kosten): 25 euro;10° bevestiging van een afwijkend analyseresultaat op epo: 800 euro;11° bevestiging van een afwijkend analyseresultaat IRMS: 1000 euro. De vergoeding per staal voor de analyse van bloedmonsters wordt afhankelijk van het soort analyse op de volgende wijze bepaald: 1° analyse op epo, CERA of epo-analogen in serum: 250 euro;2° analyse op epo, CERA of epo-analogen in plasma: 250 euro;3° analyse op groeihormoon (isoformmethode): 95 euro;4° analyse op groeihormoon (biomarkermethode): 165 euro;5° analyse op groeihormoon (isoform- en biomarkermethode): 250 euro;6° analyse in het kader van het bloedpaspoort: 45 euro;7° extra opstartkosten voor de analyse van stalen buiten de werkuren van het laboratorium of in het weekend in het kader van het bloedpaspoort: 225 euro. De vergoeding per staal voor de langetermijnbewaring van urinemonsters wordt op de volgende wijze bepaald: 1° selectie, registratie en vernietiging, 120 maanden bewaring bij -20 ° C: 60 euro;2° heropzoeking voor een analyse die niet in DoCoLab is uitgevoerd, exclusief mogelijke andere kosten: 20 euro. De vergoeding per staal voor de langetermijnbewaring van bloedserummonsters wordt op de volgende wijze bepaald: 1° selectie, registratie en vernietiging, 120 maanden bewaring bij < -70 ° C: 100 euro;2° heropzoeking voor een analyse die niet in DoCoLab is uitgevoerd, exclusief mogelijke andere kosten: 20 euro. De vergoeding voor de APME-diensten bedraagt 150 euro per uur, exclusief kosten voor externe experten, laboratoriumdocumentatiepakketten van andere laboratoria en bijkomende analyses, maar inclusief communicatiekosten, interne expertevaluatie en APME-rapportkosten.

De vergoedingen, vermeld in het tweede tot en met zesde lid, zijn bedragen in euro exclusief btw, en gelden vanaf het eerste staal.

Op basis van de noodzaak wordt de vergoeding van andere analyses overeengekomen met het laboratorium in kwestie.".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014036728 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria sluiten, wordt de datum "1 januari 2018' vervangen door de datum "1 januari 2021".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 13 oktober 2017.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^