Ministerieel Besluit van 13 september 2013
gepubliceerd op 30 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de adviesraad « Historische Pool van Defensie »

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007226
pub.
30/10/2013
prom.
13/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de adviesraad « Historische Pool van Defensie »


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 14 juni 2006 tot oprichting van een adviesraad « Historische Pool van Defensie » genaamd, de artikelen 4 en 5;

Gelet op de voordrachten van de Dienst voor Oorlogsslachtoffers van 3 april 2013, van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis van 12 juli 2013, van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk van 3 april 2013, van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers van 12 juni 2013 en van de Koninklijke Militaire School van 13 april 2013, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Wordt tot voorzitter van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » benoemd : De heer Luc DE VOS, opdrachthouder bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. § 2. Worden tot lid van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » als vertegenwoordiger van de Defensiestaf benoemd : Mevr. Eva MUYS en kapitein-commandant Eric NIEDERPRUM. § 3. Worden tot lid van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » als vertegenwoordiger van de Dienst voor Oorlogsslachtoffers benoemd : De heer Gert DE PRINS en Mevr. Marie LEJEUNE.

Art. 2.§ 1. Worden tot lid van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » als vertegenwoordiger van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis aangewezen : De heren Piet VELDEMAN en Kevin GONY. § 2. Worden tot lid van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » als vertegenwoordiger van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk aangewezen : De heren Baudouin SOMERS en Olivier VAN DER WILT. § 3. Worden tot lid van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » als vertegenwoordiger van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers aangewezen : Mevr. Griet BROOSENS en de heer Jean CARDOEN. § 4. Worden tot lid van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » als vertegenwoordiger van de Koninklijke Militaire School aangewezen : Kapitein Tom SIMOENS en de heer Jean-Michel STERKENDRIES.

Art. 3.De leden van de adviesraad bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden benoemd of aangewezen voor een periode van vier jaar.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Brussel, 13 september 2013.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^