Ministerieel Besluit van 14 april 1997
gepubliceerd op 19 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer en tot verlenging van hun mandaten

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014107
pub.
19/08/1997
prom.
14/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer en tot verlenging van hun mandaten


De Minister van Vervoer, Gelet op de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, inzonderheid artikel 8, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 239 van 31 december 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1984 betreffende het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, inzonderheid de artikelen 2, 4 en 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 december 1990 en 31 juli 1992, Besluit

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer wordt : onder 1°, de heer E. Van de Walle, overleden, vervangen door de heer M. Haesen vertegenwoordiger van de tussenpersonen in het goederenvervoer; onder 2°, de heer H. De Proost, overleden, vervangen door Mevr. E. Geysels als vertegenwoordiger van de ondernemers van goederenvervoer; onder 3° de heer M. Laga, vervangen door de heer J. Spielstijns, als vertegenwoordiger van de gebruikers; onder 4°, de heer C. Putseys, overleden, vervangen door Mevr. V. Montulet, als vertegenwoordiger van de Minister.

Art. 2.In artikel 2 van genoemd ministerieel besluit van 24 november 1988 wordt: onder 1°, voor de afdeling van vervoercommissionairs: de heer E. Van De Walle, overleden, vervangen door de heer M. Haesen; de heer C. Putseys, overleden, vervangen door Mevr. V. Montulet, plaatsvervanger de heer Y. Pierre. onder 2°, voor de afdeling van vervoermakelaars: de heer E. Van De Walle, overleden, vervangen door de heer M. Haesen : de heer C. Putseys, overleden, vervangen door Mevr. V. Montulet, plaatsvervanger de heer Y. Pierre. onder 3°, voor de afdeling van de commissionair-expediteurs blj het vervoer: de heer C. Putseys, overleden, vervangen door Mevr. V. Montulet, plaatsvervanger de heer Y. Pierre.

Art. 3.Het mandaat van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen in het goederenvervoer, die benoemd zljn bij ministerieel besluit van 24 november 1988, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 7 oktober 1990 en 31 juli 1992, alsook bij dit besluit, wordt verlengd tot 31 december 2000.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Brussel, 14 april 1997.

M. DAERDEN I

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^