Ministerieel Besluit van 14 april 2008
gepubliceerd op 23 april 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012515
pub.
23/04/2008
prom.
14/04/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2008. - Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, inzonderheid op artikel 9bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, Besluit :

Artikel 1.Aan Mevr. Petra Fostier, werkend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, wordt op haar verzoek eervol ontslag verleend.

Art. 2.Mevr. Martine Lefevre, plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot werkend lid benoemd van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, ter vervanging van Mevr.

Petra Fostier, ontslagneemster, wier mandaat als werkend lid zij zal voleindigen.

Art. 3.Mevr. Gwendoline Timmermans, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot plaatsvervangend lid benoemd van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, ter vervanging van Mevr. Martine Lefevre, wier mandaat als plaatsvervangend lid zij zal voleindigen.

Art. 4.Aan de heer Philippe Yerna, werkend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend.

Art. 5.Aan Mevr. Anne Leonard, plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, wordt op haar verzoek eervol ontslag verleend.

Art. 6.Mevr. Pia Stalpaert, Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot werkend lid benoemd van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, ter vervanging van de heer Philippe Yerna, ontslagnemer, wiens mandaat als werkend lid zij zal voleindigen.

Art. 7.De heer Bart Labeeuw, Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot plaatsvervangend lid benoemd van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques, ter vervanging van Mevr. Anne Leonard, ontslagneemster, wier mandaat als plaatsvervangend lid hij zal voleindigen.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 15 april 2008.

Brussel, 14 april 208.

Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 20 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001; Programmawet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006;

Koninklijk besluit van 7 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007;

Ministerieel besluit van 20 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 juli 2007;

Ministerieel besluit van 29 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^