Ministerieel Besluit van 14 augustus 2001
gepubliceerd op 25 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016271
pub.
25/08/2001
prom.
14/08/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 AUGUSTUS 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999, inzonderheid op artikel 9bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995 en 13 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest;

Gelet op de beschikking 2001/578/EG van de Commissie van 30 juli 2001 houdende wijziging van beschikking 2001/532/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is, gezien de situatie in Spanje in verband met de klassieke varkenspest en daaruit voortvloeiend het risico op verspreiding van deze ziekte naar andere landen, maatregelen uit te vaardigen ter voorkoming van de insleep van deze ziekte in het Rijk, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten, houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest worden de woorden « Transitvervoer door de in bijlage I genoemde gebieden mag uitsluitend, zonder onderbreking van het vervoer, gebeuren over hoofdwegen of spoorlijnen » geschrapt.

Art. 2.Bijlage II van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest wordt vervangen door de bijlage bij onderhavig besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14augustus 2001.

Voor de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met vakantie, De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 14 augustus 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest Landen waarvoor de bepalingen, vermeld in dit besluit van toepassing zijn : Spanje met uitzondering van - De Autonome Gemeenschap Catalonië : alle districten in de provincie Lérida, het district Anoia in de provincie Barcelona en de districten Conca de Barbera, Priorat en Rivera d'Ebre in de provincie Tarragona; - De Autonome Gemeenschap Valencia : de districten Chelva, Lira, Utiel, Requena, Torre Baja en Foios in de provincie Valencia; - De Autonome Gemeenschap Castilla-La Mancha : de districten Landete, Canete en Montilla del Palancar in de provincie Cuenca; - De Autonome Gemeenschap Aragon : de gemeenten Arcos de las Salinas, Torrijas en Abejuelas in de provincie Teruel.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 augustus 2001.

Voor de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met vakantie, De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^