Ministerieel Besluit van 14 december 2004
gepubliceerd op 17 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031561
pub.
17/01/2005
prom.
14/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen


De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004, inzonderheid artikel 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 april 1994 tot erkenning van de heer Bruno Clerbaux als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen voor een periode van vijf jaar;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/1999 pub. 18/11/1999 numac 1999031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten tot vernieuwing van de erkenning van de heer Bruno Clerbaux als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen voor een periode van vijf jaar;

Gelet op het verzoek tot vernieuwing van de erkenning ingediend op 30 september 2004 door de heer Bruno Clerbaux, Besluit : Enig artikel. De erkenning van de heer Bruno Clerbaux als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen wordt voor een periode van vijf jaar vernieuwd vanaf de datum van kennisgeving aan de aanvrager.

Brussel, 14 december 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Stedenbouw Mevr. Fr. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^