Ministerieel Besluit van 14 december 2004
gepubliceerd op 17 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031562
pub.
17/01/2005
prom.
14/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen


De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004, inzonderheid artikel 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014096 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014098 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999003252 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot erkenning van de C.V.B.A. « Iris Consulting », vertegenwoordigd door de heer Dirk Lauwers, als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen voor een periode van vijf jaar;

Gelet op het verzoek tot vernieuwing van de erkenning ingediend op 5 oktober 2004 door de C.V.B.A. « Iris Consulting », vertegenwoordigd door de heer Dirk Lauwers, Besluit : Enig artikel. De erkenning van de C.V.B.A. « Iris Consulting », vertegenwoordigd door de heer Dirk Lauwers, als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen wordt voor een periode van vijf jaar vernieuwd vanaf de datum van kennisgeving aan de aanvrager.

Brussel, 14 december 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Stedenbouw, Mevr. Fr. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^