Ministerieel Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 24 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009148
pub.
24/03/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen


De Minister van Justitie, Gelet op het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende Algemene Instructie voor de strafinrichtingen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 sluiten tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot niveau 1, in het bijzonder de artikelen 14 en 30;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 29 januari 2003, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, lid 5, van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende Algemene Instructie voor de strafinrichtingen wordt vervangen als volgt : « De strafinrichtingen met ten minste 400 plaatsen bestuurd door een eerstaanwezend directeur (rang 13) die ten minste vijf jaar graadanciënniteit heeft, zijn de volgende : - de gevangenis te Andenne; - het penitentiair complex te Brugge; - de gevangenis te Vorst; - de strafinrichting te Lantin; - de strafinrichting te Merksplas; - de gevangenis te Sint-Gillis; - de strafinrichting te Ittre; - de gevangenis te Hasselt. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^