Ministerieel Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 06 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot instelling van het selectiecollege voor het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum en tot aanduiding van de leden van dit selectiecollege

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009166
pub.
06/03/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot instelling van het selectiecollege voor het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum en tot aanduiding van de leden van dit selectiecollege


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, inzonderheid op artikel 7, § 2, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 september 2002, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, Besluit :

Artikel 1.Een selectiecollege wordt ingesteld bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen om de taken van de wetenschappelijke Raad betreffende de aanduiding van de leidinggevende ambtenaren van de wetenschappelijke inrichtingen over te nemen, en dit tot 31 december 2003.

Art. 2.Wordt aangewezen als voorzitter van het selectiecollege, de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Justitie, of bij zijn afwezigheid, een door de Minister aangewezen ambtenaar-generaal.

Art. 3.Worden aangewezen als leden van het selectiecollege : De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, of zijn plaatsvervanger;

Het hoofd van het departement criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, of zijn plaatsvervanger;

De heer Pihet, Bernard, psycholoog;

De heer Casselman, Joris, professor;

De heer Vervaeke, Geert, professor.

Brussel, 14 februari 2003.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^