Ministerieel Besluit van 14 februari 2018
gepubliceerd op 03 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011589
pub.
03/04/2018
prom.
14/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011589

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


14 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 80;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, de artikelen 2 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Gelet op het ministerieel van 21 oktober 2015 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2017 houdende wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020531 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Gelet op de voorstellen ingediend door de vertegenwoordigers van de organisaties erkend door de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de economische en sociale kringen die belang hebben bij het onderwijs voor sociale promotie of andere belanghebbende kringen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 7 van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, wordt gewijzigd als volgt: 1° de woorden "de heer Rudy MABILLE" worden vervangen door de woorden "de heer Olivier BOUILLON";2° de woorden "de heer Renaud GARNIER" worden vervangen door de woorden "Mevr.Christine GENOT"; 3° de woorden "de heer Joan LISMONT" worden vervangen door de woorden "Mevr.Sophie GOLDMANN".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 14 februari 2018.

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^