Ministerieel Besluit van 14 februari 2019
gepubliceerd op 11 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse

bron
vlaamse overheid
numac
2019030353
pub.
11/04/2019
prom.
14/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030353

VLAAMSE OVERHEID

OMGEVING


14 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, artikel 4, § 1, 20° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse sluiten houdende de vaststelling van het Compendium voor de Monsterneming en Analyse;

Overwegende dat ten gevolge van internationale en gewestelijke ontwikkelingen en recent onderzoek aanpassingen aan de bestaande methoden noodzakelijk zijn, Besluit :

Artikel 1.Het Compendium voor Monsterneming en Analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet, afgekort CMA, en de bijhorende inhoudstabel, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 6 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse sluiten houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse wordt opgeheven.

Brussel, 14 februari 2019.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^