Ministerieel Besluit van 14 januari 2011
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200476
pub.
03/02/2011
prom.
14/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 20 juni 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200907 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen sluiten betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het overleg gepleegd op 16 december 2010 tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid, Besluit : Enig artikel. De bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200907 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen sluiten betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen wordt vervangen als volgt : « Bijlage Verenigingen die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen. 1° Fokkersverenigingen : a) de koninklijke maatschappij "Le Cheval de Trait ardennais" voor het ras Ardennertrekpaard ;b) de "koninklijke maatschappij voor het Belgische Sportpaard" voor het ras Belgisch Sportpaard ;c) de "Royal Belgian Palomino" VZW voor de Palomino paarden; d) de "Nationale Belgische Federatie van het R.Z.S. Paard "VZW voor het Raszuivere Spaanse Paard en voor het Spaans-Arabische paard ; e) de "Adodane" VZW voor her ras van de Waalse ezel ;f) de "Belgische vereniging van het berberpaard" VZW voor het ras Berberpaard;g) de "Association des Eleveurs wallons du Cheval de Trait belge" VZW voor het ras Belgisch trekpaard ;h) de "Belgische vereniging van fokkers van Lusitaanse paarden" VZW voor het ras Lusitaans paard ;i) de "Belgian Connemara Pony Association" VZW voor het ras Connemarapony;j) de "Belgian Franches-Montagnes Association" (BFMA) VZW voor het paardenras Freiberger ;k) de "Poitou - Les amis belges du Baudet du Poitau" VZW voor de rassen "Trait Poitevin mulassier" en "Baudet du Poitou" ;l) de "Belgian Appaloosa" VZW voor het ras "Appaloosa paard". 2° Coördinatieorgaan voor verschillende activiteiten i.v.m. de fokkerij van paardachtigen : a) de "Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval" VZW.» Namen, 14 januari 2011.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^