Ministerieel Besluit van 14 juli 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit van 14 juli 2015 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, &****; 1, 4° tot en met 6° van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031624
pub.
06/10/2015
prom.
14/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-06 **** : 2015031624

**** HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 JULI 2015. - Ministerieel besluit van 14 juli 2015 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, § 1, 4° tot en met 6° van het ministerieel besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke **** ****


De Minister van de **** **** Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de **** instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot **** van de federale ****, de artikelen 36, § 1 en 40, § 1;

Gelet op de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen, de artikelen 3, § 1, 6, 7 en 8, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 2 juli 2015 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst ****, artikel 13, tweede lid;

Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, ****, 3°, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot **** van de federale ****, en bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde ****;

Overwegende de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen;

Overwegende het besluit van de **** **** Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de **** van de ambtenaren van het ministerie van het **** **** Gewest, de artikelen 23 en 24;

Overwegende het besluit van de **** **** Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de **** **** Regering, artikel 4, 1° ;

Overwegende dat het, met het oog op een doelmatige organisatie en goede werking van diensten, noodzakelijk is bevoegdheden inzake het **** te delegeren aan ambtenaren van de Gewestelijke **** ****, Besluit : Enig artikel. Artikel 3, § 1, 4° tot en met 6° van het ministerieel besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke **** **** treedt in werking op 20 juli 2015. ****, 14 juli 2015.

De Minister van de **** **** Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, **** ****


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^