Ministerieel Besluit van 14 juni 2000
gepubliceerd op 08 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit

bron
ministerie van financien
numac
2000003378
pub.
08/08/2000
prom.
14/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit » en « Financiële Instellingen en Markten » van dezelfde Raad


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1989 betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op artikel 4, de artikelen 7 en 10, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, en artikel 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van heden houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën, Besluit :

Artikel 1.De heer Théo Peeters wordt aangeduid als vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën.

Art. 2.Worden aangeduid als leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën : a) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Financiën : de heer Bernard Jurion;b) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Begroting : de heer Jean-Marc Delporte;c) in de hoedanigheid van lid van de Raad voorgesteld door de Nationale Bank van België : de heer Jean-Pierre Pauwels;d) in de hoedanigheid van lid van de Raad voorgesteld door het Federaal Planbureau : de heer Henri Bogaert;e) de heer Marc Bienstman.

Art. 3.Worden aangewezen als leden van de permanente afdeling « Fiscaliteit en parafiscaliteit » van de Hoge Raad van Financiën, bij toepassing van artikel 10, § 1, vierde streepje van het koninklijk besluit van 20 juni 1989 betreffende de Hoge Raad van Financiën : Mevr. Françoise Baltus;

De heren Bernard Jurion en Glen Rayp;

Mevr. Cynthia Van Hulle.

Art. 4.Worden aangewezen als leden van de permanente afdeling « Financiële Instellingen en Markten » van dezelfde Raad, bij toepassing van artikel 11, § 1, vijfde streepje van het koninklijk besluit van 20 juni 1989 : Mevr. Françoise Masai; de heer Théo Peeters;

Mevr. Kathleen Steel; de heer Rudi Vander Vennet.

De vertegenwoordiger van de Minister van Financiën voorzien bij artikel 11, § 1, tweede streepje, is de heer Bernard Jurion.

De vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België voorzien bij artikel 11, § 1, derde streepje, is de heer Guy Quaden.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 22 maart 1995 tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot de aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit » en « Financiële Instellingen en Markten » van dezelfde Raad, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 maart 1999, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2000.

Brussel, 14 juni 2000.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^