Ministerieel Besluit van 14 juni 2001
gepubliceerd op 16 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt

bron
ministerie van financien
numac
2001003289
pub.
16/06/2001
prom.
14/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2001. - Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikelen 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1996 betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 18 juni 1996-2001-2003 - en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, inzonderheid op artikel 3, 3e alinea, Besluit :

Artikel 1.De faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003 wordt vastgesteld op 6,00 pct. voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 18 juni 2001.

Brussel, 14 juni 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^