Ministerieel Besluit van 14 juni 2001
gepubliceerd op 14 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken

bron
ministerie van justitie
numac
2001009606
pub.
14/07/2001
prom.
14/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1970 houdende vaststelling van de formatie van het personeel van de griffies en van de parketten bij de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 september 1974 en 17 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1972 houdende vaststelling van de formatie van de opstellers en van de beambten van de griffie van het Hof van Cassatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 september 1980;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1972 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de politierechtbanken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 september 1980 en 15 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de vredegerechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de hoven van beroep;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2000 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité, gegeven op 15 mei 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 april 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 februari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 9 januari 2001, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen van vertaler, opsteller en beambte vermeld in de voormelde koninklijke besluiten van 25 februari 1970, 9 juni 1972, 6 december 1972, 6 maart 1995, 15 december 1998, 13 juni 1999 en 6 december 2000, worden als volgt bezoldigd : - 23 van de 27 betrekkingen van vertaler worden bezoldigd volgens de weddenschaal 28 G; - 95 van de 1 120 betrekkingen van opsteller worden bezoldigd volgens de weddenschaal 22 A; - 136 van de 1 695 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddenschaal 30 H.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 4 maart 1997 tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 14 juni 2001.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^