Ministerieel Besluit van 14 juni 2010
gepubliceerd op 23 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010027179
pub.
23/08/2010
prom.
14/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2010. - Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, artikel 237/19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008201354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008027060 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde « River Information Services » op de binnenwateren in de Gemeenschap type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201414 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overlegcomités voor de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008201858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Nijvel en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Champ d'Hurbize" op het grondgebied van de gemeenten Itter en type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008201353 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het ontwerp van herziening van het gewestplan Zuid-Luxemburg aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, een natuurgebied en een groengebied en op de schrapping van een landschappelijk waar type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201415 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » sluiten tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, artikelen 550, 552, 553, 554 tot 556;

Gelet op de erkenningsaanvragen ingediend door de aanvragers en na analyse door de Administratie van de bewijsstukken overgelegd ter staving van de aanvragen, overeenkomstig hetzelfde besluit;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de voorwaarden gesteld krachtens hetzelfde besluit, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als verantwoordelijke PEB wordt toegekend aan de natuurlijke en rechtspersonen waarvan de lijst opgenomen is in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De bijlage maakt noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Namen, 14 juni 2010.

J.-M. NOLLET

BIJLAGE 1 Lijst van de verantwoordelijken PEB (natuurlijke personen) aan wie de erkenning bij het ministerieel besluit nr. 4 wordt verleend :

Erkenning

Voornaam

Naam

Straat

Nr.

Bus

Post- code

Plaats

Land

PEB-00153-R

Eric

VANDEBROEK

Rue Bois-l'Evêque

144

4000

Liège

België

PEB-00154-R

Quentin

DE MAN

Rue de Remich

58

5471

Wellenstein

Luxemburg

PEB-00155-R

Bernard

VERRIEST

Rue de Limal

22

1330

Rixensart

België

PEB-00156-R

François

MARCHAL

Rue du Palais

34

4000

Liège

België

PEB-00157-R

Jean-Pierre

SANGLAN

Rue des Alliés

62

6953

Forrières

België

PEB-00158-R

Stéphanie

GERMAIN

Chemin de la Rocq

15

1

7181

Feluy

België

PEB-00159-R

Eric

RONGVAUX

Rue du Cinq Septembre

28

A

6747

Saint-Léger

België

PEB-00160-R

Michel

COUNSON

Rue Des Ardoisières

23

6690

Vielsalm

België

PEB-00161-R

Anne-Christine

MOONEN

Grand-Route

99

4122

Plainevaux

België

PEB-00162-R

Luc

WATILLON

Taienne

45

6250

Presles

België

PEB-00163-R

Amandine

DIERICKX

Avenue de Burlet

22

1400

Nivelles

België

PEB-00164-R

Arnaud

HUBERT

Rue des Tanneurs

5

6900

Marche-en- Famenne

België

PEB-00165-R

Bruno

SACRE

Rue de Fétinne

66

4020

Liège

België

PEB-00166-R

Alain

GIRS

Rue De Henne

48

4053

Embourg

België

PEB-00167-R

Damien

SWENEN

Rue de la Gare

2

4734

Pétange

Luxemburg

PEB-00168-R

Michel

MEYRANT

Rue de la Libération

12

7750

Mont-de-l'Enclus

België

PEB-00169-R

Jean-Marc

SCHEIRS

Rue Léopold

46

7170

Manage

België

PEB-00170-R

Quentin

D'UDEKEM D'ACOZ

Edouard Michielsstraat

7a

1180

Brussel

België

PEB-00171-R

Laura

DACHOUFF

Rue Grande

17

6767

Torgny

België

PEB-00172-R

Philippe

VERMEREN

Avenue de Marlagne

206

5000

Namur

België

PEB-00173-R

Olivier

CORNIL

Rue Bois de Lahaut

9

5021

Boninne

België

PEB-00174-R

Véronique

FRANCOIS

Rue du Plein-vent

11

4030

Grivegnée

België

PEB-00175-R

Stéphanie

POURIGNAUX

Route de Hannut

531

5024

Gelbressée

België

PEB-00176-R

François

BATON

Place d'Anvaing

11

7910

Anvaing

België

PEB-00177-R

Frédéric

OLIVIER

Rue de la Centenaire

37

4360

Oreye

België

PEB-00178-R

Marie-Dominique

THIEFFRY

Rue Lorette

1

6230

Thiméon

België

PEB-00179-R

Jean-Luc

NOTTE

Avenue Léon Jouret

8

7800

Ath

België

PEB-00180-R

Raphael

TERREUR

Rue Champinotte

12

4254

Ligney

België

PEB-00181-R

Dominique

CASCIO

Rue de la Fonderie

74

6220

Fleurus

België

PEB-00182-R

Pierre

STAINIER

Chaussée de Wégimont

97

4630

Soumagne

België

PEB-00183-R

Frédéric

FROMENTIN

Rue des Cents Bonniers

31

6150

Anderlues

België

PEB-00184-R

Muhammed

KAYDOK

Rue du Pont

82

1

6061

Charleroi

België

PEB-00185-R

Javier

PARADA

Rue de la Colline

28

4800

Verviers

België

PEB-00186-R

Pierre

BILLY

Rue Saint Michel

5

5500

Dinant

België

PEB-00187-R

Sabrina

JAREMEZUK

Rue Tilleul Saint Joseph

23

4537

Verlaine

België

PEB-00188-R

Dominique

DAMOISEAU

Rue Léon Houtart

84

1

7110

Houdeng-Goegnies

België

PEB-00189-R

Maurice

SCHOOFS

Rue du Tiers

1

a

5580

Rochefort

België

PEB-00190-R

Hugues

LEFEBVRE

Rue Adonis descamps

54

c

7021

Havré

België

PEB-00191-R

Renaud

BUGHIN

Rue Dautzenberg

60

3

1050

Ixelles

België

PEB-00192-R

Yves

PINON

Domaine de la Haisse

1

6941

Tohogne

België

PEB-00193-R

Marco

CEDRONE

Rue Fernand Marchand

12

5020

Flawinne

België

PEB-00194-R

Anne-Claire

LEONARD

Vieux Chemin de Brume

24

4980

Trois-Ponts

België

PEB-00195-R

Olivier

DAUMERIE

Rue du Hameau

103

7340

Colfontaine

België

PEB-00196-R

Pascal

JACOB

Rue Lescours

18

4653

Bolland

België

PEB-00197-R

Nathalie

DAME

Rue du Tombois

3

7370

Blaugies

België

PEB-00198-R

Christian

BAYET

Auguste Reyerslaan

156

1030

Brussel

België

PEB-00199-R

Nathalie

DAME

Rue du Tombois

3

7370

Blaugies

België

PEB-00200-R

Alexandre

BOURSIER

Avenue du Bois Amory

12

1428

Lillois

België

PEB-00201-R

Frédéric

WIRINGER

Saturnelaan

2

1180

Ukkel

België

PEB-00202-R

Vincent

NOEL

Allée du Bois

30

4052

Beaufays

België

PEB-00203-R

Freddy

LEGROS

Rue Chère-Voie

36

5060

Sambreville

België

PEB-00204-R

Jean-Claude

EMBRECHTS

Rue docteur Jules Goffin

12

3798

Fouron-le-Comte

België

PEB-00205-R

Lionel

MARTIN

Boulevard Emile de Laveleye

18

4020

Liège

België

PEB-00206-R

Eric

JOURDAN

Rue Wilmart

8

4032

Chênée

België

PEB-00207-R

Sébastien

MOULIN

Place de Mesvin

20bis

2

7022

Mesvin

België

PEB-00208-R

Yannick

JUNG

Rue Nasfeld

4

6790

Aubange

België

PEB-00209-R

Sabine

WATTIAUX

Parc du Belvédère

214

5561

Celles

België

PEB-00210-R

Stephan

WOLFFERTS

Rue Winston Churchill

32

7080

Frameries

België

PEB-00211-R

Guy

THEATE

Place du Wez

9

4180

Comblain-la-Tour

België

PEB-00212-R

Marcel

RENARD

Bois de Herve

49

4651

Battice

België

PEB-00213-R

Arnd

AMAND

Rue de Perwez

45

5031

Grand-Leez

België

PEB-00214-R

Jenny

STAS

Rue Saint Hubert

20

7608

Wiers

België

PEB-00215-R

Patrick

DUBOIS

Rue de la Croix Rouge

58

5032

Bossière

België

PEB-00216-R

Michele

CLORA

Rue Hamoir

14

7100

La Louvière

België

PEB-00217-R

Romuald

GUALDUCCI

Rue Bonny d'au Ban

9

5530

Durnal

België

PEB-00218-R

Mathieu

KESSELS

Rue de Moresnet

5

4720

La Calamine

België

PEB-00219-R

Céline

VAN IMPE

rue des Houblonnières

5

4020

Liège

België

PEB-00220-R

Jean-Claude

LAMBERT

Rue Bouhais

97

4860

Pepinster

België

PEB-00221-R

Philippe

ANTHOINE

Boulevard Georges Deryck

26

18

1480

Tubize

België

PEB-00222-R

Bertrand

WART

Rue du Queniau

248

7100

La Louvière

België

PEB-00223-R

Sylvain

WOJCIK

Rue de l'Abbaye

47

2

4431

Alleur

België

PEB-00224-R

Florence

TAGNON

Rue de Joie

87

4000

Liège

België

PEB-00225-R

Dominique

DE BUSSCHERE

Stalingradlaan

72

1000

Brussel

België

PEB-00226-R

Gaël

LEDOUX

Avenue F.A.M. Gochet

100

5060

Sambreville

België

PEB-00227-R

Olivier

DENEUBOURG

Rue Monplaisir

19

7972

Ellignies-Sainte- Anne

België

PEB-00228-R

Henri

GARCIA

Rue de Warfusée

111

4470

Saint-Georges- sur -Meuse

België

PEB-00229-R

Christian

DELSINE

Rue Isidore Godfrin

22

7370

Dour

België

PEB-00230-R

Robert

DAUBIT

Rue de Rotheux

218

4100

Seraing

België

PEB-00231-R

Benoît

CUSTERS

Rue Ferdinand Nicolay

14

4000

Liège

België

PEB-00232-R

Jean Laurent

BOURGUIGNON

Rue aux Granges

45

4480

Engis

België

PEB-00233-R

Patricia

LECHIEN

Rue de Lustin

96

5330

Maillen

België

PEB-00234-R

Sylviane

PIGEOLET

Rue du Beau Site

19

6032

Mont-sur-Marchienne

België

PEB-00235-R

Sébastien

DELROT

Rue Pont-à-Migneloux

32

6041

Gosselies

België

PEB-00236-R

Philippe

HOLEMANS

Rue du Coucou

5

6010

Couillet

België

PEB-00237-R

Bruno

BUSCH

Avenue de la Laiterie

2

4000

Liège

België

PEB-00238-R

François

LEURIDENT

Chaussée de Bruxelles

75

7061

Casteau (Soignies)

België

PEB-00239-R

Sébastien

BIANCA

Avenue Alexandre Duchesne

21

7

4800

Verviers

België

PEB-00240-R

Michel

DENONCIN

Chemin des Sarles

20

6120

Ham-sur- Heure

België

PEB-00241-R

Rachel

HUYNEN

Rue de Dolembreux

63

4130

Esneux

België

PEB-00243-R

Michaël

GORLIER

Clos de Lancey

2

1410

Waterloo

België

PEB-00244-R

Martine

MAKA

Chemin de Beaumont

3

4130

Esneux

België

PEB-00245-R

Brigitte

DE TROYER

Rue Vervoz

8

4560

Clavier

België


BIJLAGE 2 Lijst van de verantwoordelijken PEB (rechtspersonen) aan wie de erkenning bij het ministerieel besluit nr. 4 wordt verleend :

Erkenning

Benaming

Handelsnaam

Rechts- vorm

Voornaam

Naam

Straat

Nr.

Bus

Post- code

Plaats

Land

PEB-00246-R

TECHNICAL & DATA CONSULTING SA

TECHNICAL & DATA CONSULTING

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Didier

VANDER BRUGGHEN

Driesstraat

167

1200

Brussel

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Didier

VANDER BRUGGHEN

Driesstraat

167

1200

Brussel

België

PEB-00247-R

NEO CONSTRUCT

NEO CONSTRUCT

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Bruno

BUSCH

Rue du Parc

11

4800

Verviers

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Bruno

BUSCH

Rue du Parc

11

4800

Verviers

België

PEB-00248-R

WALLONIE ASSAINISSEMENT ET CONTROLES

WASCOS

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Daniel

MARTENS

Rue Bel Air

24

7190

Ecaussinnes

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Mauro

BRONLET

Jourdanstraat

62

1060

Brussel

België

PEB-00249-R

SPRL BUREAU D'ARCHITECTES COURCELLES

SPRL BUREAU D'ARCHITECTES COURCELLES

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Benoît

COURCELLES

Luingnesteenweg

108

7700

Moeskroen

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Benoît

COURCELLES

Luingnesteenweg

108

7700

Moeskroen

België

PEB-00250-R

PLANECO

PLANECO

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Domitien

GILLET

Rue De Wodon

1

5380

Fernelmont

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Bénédicte

BOON

Avenue des Lilas

75

1410

Waterloo

België

PEB-00251-R

ATELIER DE LA GRANGE

ATELIER DE LA GRANGE

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Marie

LE CLEMENT DE SAINT-MARCQ

Rue des Barbouillons

10

6929

Daverdisse

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Marie

LE CLEMENT DE SAINT-MARCQ

Rue des Barbouillons

10

6929

Daverdisse

België

PEB-00252-R

COPROMAX ENG. SPRL

COPROMAX ENG. SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

David

VERSCHEURE

Rue de l'Orniat

29

5190

Spy

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

David

VERSCHEURE

Rue de l'Orniat

29

5190

Spy

België

PEB-00253-R

BUREAU D'ARCHITECTURE LLM

BUREAU D'ARCHITECTURE LLM

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Eric

LENELLE

Bd Dewandre

3

6000

Charleroi

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Eric

LENELLE

Bd Dewandre

3

6000

Charleroi

België

PEB-00254-R

ECORCE SPRL

ECORCE SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Muriel

BRANDT

Rue Sohet

9

b

4000

Liège

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Muriel

BRANDT

Rue Sohet

9

b

4000

Liège

België

PEB-00255-R

BUREAU D'ARCHITECTES DOYEN

BUREAU D'ARCHITECTES DOYEN

SC


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jacques

DOYEN

Route de l'Etat

156

1380

Lasne

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jacques

DOYEN

Route de l'Etat

156

1380

Lasne

België

PEB-00256-R

ATELIER D'ARCHITECTURE FABIEN HENNE & CO SPRL

ATELIER D'ARCHITECTURE FABIEN HENNE & CO SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Fabien

HENNE

Rue des Brasseries

1

7130

Binche

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Fabien

HENNE

Rue des Brasseries

1

7130

Binche

België

PEB-00257-R

ALEXANDRE ARCHITECTE SPRL

ALEXANDRE ARCHITECTE SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-Claude

ALEXANDRE

Avenue de la République Française

8

4920

Aywaille

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-Claude

ALEXANDRE

Avenue de la République Française

8

4920

Aywaille

België

PEB-00258-R

ARIADE ARCHITECTE

ARIADE ARCHITECTE

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Christian

BAYET

Auguste Reyerslaan

156

1030

Brussel

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Christian

BAYET

Auguste Reyerslaan

156

1030

Brussel

België

PEB-00259-R

B.A.U.C. Josse & Timmermans SC SPRL

B.A.U.C. Josse & Timmermans SC SPRL

SC SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Eric

TIMMERMANS

Rue Sainte-Walburge

135

4000

Liège

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Eric

TIMMERMANS

Rue Sainte-Walburge

135

4000

Liège

België

PEB-00260-R

ART-CHI-MADE SCPRL

ART-CHI-MADE SCPRL

SCPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-François

BAIWIR

Place Didier

24

29

6700

Arlon

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-François

BAIWIR

Place Didier

24

29

6700

Arlon

België

PEB-00261-R

BUREAU D'ARCHITECTURE ISABELLE PIRENNE

BUREAU D'ARCHITECTURE ISABELLE PIRENNE

SCRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Isabelle

PIRENNE

Rue Solwaster

134

A

4845

Jalhay

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Isabelle

PIRENNE

Rue Solwaster

134

A

4845

Jalhay

België

PEB-00262-R

PIERRE-YVES DELENS SPRL BUREAU D'ARCHITECTES

PIERRE-YVES DELENS SPRL BUREAU D'ARCHITECTES

SPRL U


Wettelijke vertegenwoordiger :

Pierre-Yves

DELENS

Dolezlaan

243

1180

Ukkel

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Pierre-Yves

DELENS

Dolezlaan

243

1180

Ukkel

België

PEB-00263-R

UREPROM

UREPROM

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Cédric

MARTHOZ

Rue Sommerain

57

6661

Houffalize

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Cédric

MARTHOZ

Rue Sommerain

57

6661

Houffalize

België

PEB-00264-R

FORMES ET ESPACES

FORMES ET ESPACES

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Marc

ZWEBER

Rue Chaussée

24

4342

Awans

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Marc

ZWEBER

Rue Chaussée

24

4342

Awans

België

PEB-00265-R

BUREAU D'ARCHITECTES S.ADAM ET M.HICK

SAMH

S.A. Wettelijke vertegenwoordiger :

Michaël

HICK

Rue Saint-Hadelin

20

4600

Visé

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Michaël

HICK

Rue Saint-Hadelin

20

4600

Visé

België

PEB-00266-R

LUC DEMONTE ARCHITECTE S.C. SPRL

LUC DEMONTE ARCHITECTE S.C. SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Luc

DEMONTE

Rue Edmond Delahaut

6

5001

Belgrade

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Luc

DEMONTE

Rue Edmond Delahaut

6

5001

Belgrade

België

PEB-00267-R

SPRL A+S ARCHITECTES ASSOCIES

SPRL A+S ARCHITECTES ASSOCIES

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Frédéric

SANNA

Rue du Petit Bruxelles

75

7300

Boussu

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Frédéric

SANNA

Rue du Petit Bruxelles

75

7300

Boussu

België

PEB-00268-R

AAL ATELIER D'ARCHITECTURE DE LAVAUX SCRL

AAL

SCRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Stéphane

WALHIN

Rue Lavaux

1

4130

Esneux

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Stéphane

WALHIN

Rue Lavaux

1

4130

Esneux

België

PEB-00269-R

BUREAU D'ARCHITECTURE JEAN-MARIE HOGGE SCPRL

BUREAU D'ARCHITECTURE JEAN-MARIE HOGGE SCPRL

SCPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-Marie

HOGGE

Avenue Mathieu

35B

6600

Bastogne

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-Marie

HOGGE

Avenue Mathieu

35B

6600

Bastogne

België

PEB-00270-R

BUREAU D'ETUDES TRIEDRE SPRL

BUREAU D'ETUDES TRIEDRE SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Yves-Benoit

DRUGMAND

Rue de Mahy-Faux

110

7133

Binche

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Philippe

DRUGMAND

Rue de Mahy-Faux

110

7133

Binche

België

PEB-00271-R

BUREAU D'ARCHITECTES ARCHITECTURE ROBERT TONY

BUREAU D'ARCHITECTES ARCHITECTURE ROBERT TONY

SCPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Tony

ROBERT

Rue de Perron

7

4590

Ouffet

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Tony

ROBERT

Rue de Perron

7

4590

Ouffet

België

PEB-00272-R

HUBERT MUSTY ARCHITECTE SPRL

HUBERT MUSTY ARCHITECTE SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Hubert

MUSTY

Rue Floréal

16

6700

Arlon

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Hubert

MUSTY

Rue Floréal

16

6700

Arlon

België

PEB-00273-R

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME SA

A.A.U. SA

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Stéphanie

GREUSE

Rue Elisabeth

3

7110

Strépy-Bracquegnies

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Pierre

NOIZET

Berckmansstraat

94

1060

Brussel

België

PEB-00274-R

BUREAU D'ARCHITECTURE LLM

LAURENT-LENELLE & MARLIER

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Vincent

MARLIER

Bd Dewandre

3

6000

Charleroi

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Vincent

MARLIER

Bd Dewandre

3

6000

Charleroi

België

PEB-00275-R

ALTIPLAN ARCHITECTS SCRL

ALTIPLAN ARCHITECTS SCRL

SCRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-Paul

JAMIN

Rue Simonon

8

4000

Liège

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-Paul

JAMIN

Rue Simonon

8

4000

Liège

België

PEB-00276-R

THIERRY BIRON ARCHITECTE SPRL

THIERRY BIRON ARCHITECTE SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Thierry

BIRON

Rue Houdret

2

4430

Ans

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Thierry

BIRON

Rue Houdret

2

4430

Ans

België

PEB-00277-R

BINOME SOCIETE D'ARCHITECTES

BINOME

SC SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-Philippe

VAN EYSDEN

Rue Sainte-Anne

69

6813

Termes (Chiny)

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-Philippe

VAN EYSDEN

Rue Sainte-Anne

69

6813

Termes (Chiny)

België

PEB-00278-R

BUREAU D'ARCHITECTES

ATELIER 4000 SCPRL

SCPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Alain

BAIVERLIN

Rue de Tilff

53

4031

Angleur

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Alain

BAIVERLIN

Rue de Tilff

53

4031

Angleur

België

PEB-00279-R

TPF ENGINEERING

BUREAU D'ETUDE

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Reggy

SEYNS

de Haveskerckelaan

46

1190

Vorst

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Thomas

SPITAELS

de Haveskerckelaan

46

1190

Vorst

België

PEB-00280-R

ATELIER D'ARCHITECTURE 3A SPRL

ATELIER D'ARCHITECTURE 3A SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Christian

DELUSINNE

Rue des Tilleuls

2b

7740

Warcoing

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Christian

DELUSINNE

Rue des Tilleuls

2b

7740

Warcoing

België

PEB-00281-R

BUREAU D'ETUDES BIEMAR & BIEMAR

BUREAU D'ETUDES BIEMAR & BIEMAR

SCRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Pierre

BIEMAR

Avenue Blonden

50

12

4000

Liège

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Pierre

BIEMAR

Avenue Blonden

50

12

4000

Liège

België

PEB-00282-R

PISSART ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT

PISSART ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Patrick

JOURDAN

Rue de la Métal

6

4870

Trooz

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Patrick

JOURDAN

Rue de la Métal

6

4870

Trooz

België

PEB-00283-R

SCIV ARC-ID SPRL

SCIV ARC-ID SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Daniel

DEMUYSER

Rue Godeau

10

1435

Corbais

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Daniel

DEMUYSER

Rue Godeau

10

1435

Corbais

België

PEB-00284-R

ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES SCHWAIGER

ATELIER D'ARCHITECTURE JACQUES SCHWAIGER

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jacques

SCHWAIGER

Avenue Alexandre Duchesne

27

4802

Heusy

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jacques

SCHWAIGER

Avenue Alexandre Duchesne

27

4802

Heusy

België

PEB-00285-R

BROUAE

ARCHITECTURE ET ENERGIES

SNC


Wettelijke vertegenwoordiger :

Laurence

VANDORMAEL

Rue des Harmonies

30

001

1348

Louvain-la- Neuve

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Laurence

VANDORMAEL

Rue des Harmonies

30

001

1348

Louvain-la- Neuve

België

PEB-00286-R

BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT D'HONDT

BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT D'HONDT

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Vincent

D'HONDT

Rue des Ecaussinnes

75

7070

Le Roeulx

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Vincent

D'HONDT

Rue des Ecaussinnes

75

7070

Le Roeulx

België

PEB-00287-R

MATRICIEL SA

MATRICIEL SA

SA


Wettelijke vertegenwoordiger :

Isabelle

BRUYERE

Place de l'Université

25

1348

Louvain-la-Neuve

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Isabelle

BRUYERE

Place de l'Université

25

1348

Louvain-la-neuve

België

PEB-00288-R

BECA SPRL

BECA SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Stéphane

LIZEN

Avenue Laboulle

106

b

4130

Tilff

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Alain

COLARD

Chemin des Lawtays

18

4180

Comblain-la-Tour

België

PEB-00289-R

ATELIER A&M ARCHITECTURE ET EXPERTISE

ATELIER A&M ARCHITECTURE ET EXPERTISE

SCPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Michel

PIERRE

Rue de Campine

221

4000

Liège

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Michel

PIERRE

Rue de Campine

221

4000

Liège

België

PEB-00290-R

SPRL J3M BUREAU D'ARCHITECTES ET URBANISTES

SPRL J3M BUREAU D'ARCHITECTES ET URBANISTES

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-Marie

MALDAGUE

Rue du Général Leman

10

7850

Enghien

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-Marie

MALDAGUE

Rue du Général Leman

10

7850

Enghien

België

PEB-00291-R

MT4 ARCHITECTS SPRL

MT4 ARCHITECTS SPRL

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jean-Jacques

JUNGERS

Kapitein Fossoullaan

34

1070

Anderlecht

België

Houder van het diploma vereist voor de erkenning :

Jean-Jacques

JUNGERS

Kapitein Fossoullaan

34

1070

Anderlecht

België

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^