Ministerieel Besluit van 14 maart 2003
gepubliceerd op 07 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2001 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen e

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000212
pub.
07/04/2003
prom.
14/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MAART 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1981, 4 december 1981 en 5 september 1984;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen;

Gelet op de voorstellen van 12 december 2001 van de Directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen, van 24 oktober 2002 van de Minister van Economie, van 7 februari 2003 van de ondervoorzitter van de Vereniging der beroepsbrandweerofficieren van België en gelet op de wijzigingen binnen de organisatie van de Algemene Directie Brandveiligheid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek « Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken », worden de woorden « De heer Paul Froeyman, hoofdingenieur-directeur » vervangen door de woorden « De heer Alexander Bruyninckx, industrieel ingenieur »;2° in de rubriek « Voor het Ministerie van Economische Zaken », worden de woorden « Mevr.Pascaline Deschamps, technisch adjunct-adviseur » vervangen door de woorden « De heer Saïd Bellaji, industrieel ingenieur »; 3° in de rubriek « Voor de Vereniging der beroepsbrandweerofficieren van België », worden de woorden « De heer Willy De Bouvre, commandant, ondervoorzitter » vervangen door de woorden « De heer Erik Schaubroeck, commandant »;4° in de rubriek « Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen », worden de woorden « Mevr.Diane Struyven, juridisch adviseur » vervangen door de woorden « Mevr. Dominique Du Tré, adjunct-directeur ».

Art. 2.Artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende alinea : « Onder de ambtenaren van de Nederlandse taalrol worden de heren Jan De Saedeleer, ingenieur en Alexander Bruyninckx, industrieel ingenieur, respectievelijk als secretaris en adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing aangewezen ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2003.

Brussel, 14 maart 2003.

A. DUQUESNE.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^