Ministerieel Besluit van 14 maart 2003
gepubliceerd op 23 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022302
pub.
23/04/2003
prom.
14/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MAART 2003. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999, inzonderheid op artikel 39, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande artsen worden erkend als stagemeester in de huisartsgeneeskunde voor een termijn van twee jaar : Dr. Baekelandt, Ph., Kuurne;

Dr. Brohée, A., Ghlin;

Dr. Cardon, Ph., Sambreville;

Dr. Deroose, E., Waregem;

Dr. Dhondt, B., Ligne;

Dr. Sente, M., Kortrijk-Dutsel;

Dr. Van Riet, V., Beerse;

Dr. Wouters, I., Leuven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 februari 2003.

Brussel, 14 maart 2003.

J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^