Ministerieel Besluit van 14 maart 2013
gepubliceerd op 04 april 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013201907
pub.
04/04/2013
prom.
14/03/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 MAART 2013. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden


De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht, artikel 1, § 1, 4°, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 1996 tot vastlegging van de voorwaarden en de procedure tot erkenning van de jachtraden, inzonderheid op artikel 8, § § 2 en 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie over de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden sluiten tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie over de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden, Besluit : Article 1. De volgende personen worden aangewezen als gewone leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden, in de hoedanigheid van : 1° vertegenwoordiger van de erkende jachtraden : - M.Dominique Hausman, avenue Marie-Louise 10, 1410 Waterloo; - M. André Demortier, rue Cache Malainne, 252a, 7742 Herinnes; 2° vertegenwoordiger van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad) : - M.Michel Servais, rue Delsamme, 83, 7110 Strépy-Bracquegnies. - Mev. Christelle Malbrouck, Ninane, 21 6941 Durbuy; 3° vertegenwoordiger van de Afdeling Natuur en Bossen : - M.Bernard Deom, rue du Commerce 48B, 6890 Libin; - M. Damien Bauwens, rue Achille Legrand 16, 7000 Mons.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden, wederzijds in de volgorde van de personen bedoeld in artikel 1 : 1° vertegenwoordigers van de erkende jachtraden : - M.Patrick van Zeebroeck, rue de Beaumont 21, 1390 Nethen; - M. Henri Lemaitre, Hautgné 3, 4140 Sprimont; 2° vertegenwoordigers van de "Conseil supérieur wallon de la chasse" : - M.Bertrand de Liedekerke, Oudoumont 1, 4537 Verlaine; - M. Yves Goret, rue de Bonne Fortune, 2, 7801 Irchonwelz; 3° vertegenwoordigers van de Afdeling Natuur en Bossen : - M.Ivan Thienpont, rue Achille Legrand 16, 7000 Mons; - M. François Dewez, place des Martyrs 13, 6953 Forrières.

Art. 3.Het mandaat wordt tot 30 juni 2013 verleend aan de gewone en plaatsvervangende leden van deze Commissie.

Bij overlijden of ontslag van een gewoon of een plaatsvervangend lid wijst de Minister een plaatsvervanger aan die zijn mandaat tot de hierbovenvermelde datum zal uitoefenen.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 5 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie over de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden sluiten tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie over de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 14 maart 2013.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^