Ministerieel Besluit van 14 mei 1998
gepubliceerd op 05 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011175
pub.
05/06/1998
prom.
14/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 1998. - Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 september 1986;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstencoöperaties vanaf 1 maart 1998, de onafhankelijke coöperatieve vennootschap : 5117 Fiskavy Consult te Gent.

Art. 2.De erkenning in vorig artikel vermeld, blijft geldig tot 31 mei 1999 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 14 mei 1998.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^