Ministerieel Besluit van 14 mei 1998
gepubliceerd op 25 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 1998 tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031284
pub.
25/07/1998
prom.
14/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren sluiten tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Verkeer, Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 1990 houdende oprichting van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 13 juni 1996 en 21 november 1996;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren sluiten tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 6 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren sluiten tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie voor Vervoersinfrastructuur : - worden de woorden « Mevr. S. Preud'homme, woonachtig Commandant Lothairelaan 70, te 1040 Brussel » vervangen door : « Mevr. S. Preud'homme, woonachtig Majoor Pétillonstraat 13, te 1040 Brussel »; - worden de woorden « De heer G. Bral, woonachtig Karperstraat 16, te 1000 Brussel » vervangen door : « De heer G. Bral, woonachtig Karperbrugstraat 16, te 1000 Brussel »; - worden de woorden « De heer W. Moens, woonachtig Grondwetstraat 1, te 1080 Brussel » vervangen door : « De heer W. Moens, woonachtig Sainctelettesquare 17, te 1000 Brussel »; - worden de woorden « De heer M. Pesleux, woonachtig Tenbosstraat 114, te 1050 Brussel » vervangen door : « De heer L. Legrand, woonachtig Oud Korenhuis 3/17, te 1000 Brussel ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Brussel, 14 mei 1998.

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer, H. HASQUIN De Staatssecretaris van Openbare Werken, E. ANDRE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^