Ministerieel Besluit van 14 mei 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011228
pub.
21/07/2001
prom.
14/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


14 MEI 2001. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit


De Minister van Consumentenzaken, De Minister van Telecommunicatie, Gelet op de wet van 11 juli 1961 betreffende de waarborgen welke de machines, de onderdelen van machines, het materieel, de werktuigen, de toestellen, de recipiënten en de beschermingsmiddelen inzake veiligheid en gezondheid moeten bieden, inzonderheid op artikel 1, § 1, vervangen bij de wet van 7 juli 1994 en artikel 2, gewijzigd door de wet van 22 december 1989;

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, inzonderheid op artikel 10, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 januari 1996;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit;

Gelet op het advies A/CP/EV/250 van de Vaste Raadgevende Commissie inzake de veiligheid van het elektrisch materieel, afdeling "elektromagnetische compatibiliteit", ingesteld krachtens artikel 9 van voormeld koninklijk besluit van 18 mei 1994, uitgebracht tijdens de vergadering van 26 september 2000, Besluiten : Enig artikel. Bijlage III van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit wordt aangevuld door inlassing van de volgende vermelding : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 14 mei 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Mevr. M. AELVOET De Minister van Telecommunicatie, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^